Juridisch nieuws

PG Hoge Raad AVG-toezichthouder gerechten

Jos Silvis, PG Hoge Raad (Foto: Chantal Ariëns)

De procureur-generaal bij de Hoge Raad, Jos Silvis, heeft er een nieuwe taak bij. Hij gaat ook toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens door de gerechten, en wordt daarmee een soort functionaris voor de gegevensverwerking.

De bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) zijn ook van toepassing op activiteiten van gerechten – behalve in strafzaken, daarvoor geldt de aparte Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging. Het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens moet echter een specifieke instanties binnen de rechterlijke organisatie zijn. De competentie van de Autoriteit Persoonsgegevens, de algemene toezichthouder, mag zich op grond van de AVG niet uitstrekken tot de verwerking van persoonsgegevens door gerechten in het kader van hun (ge)rechtelijke taken. Dit om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht bij de uitoefening van haar rechterlijke taken te waarborgen.

Na gesprekken met de Raad voor de rechtspraak en de presidenten van de gerechten is ervoor gekozen om het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens in de rechtspraak toe te vertrouwen aan de door hen aangewezen functionarissen voor gegevensbescherming en de procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad. Dit staat in de Regeling toezicht verwerking persoonsgegevens door gerechten en het parket bij de Hoge Raad.

De PG bij de Hoge Raad let erop of de AVG correct wordt toegepast, behandelt klachten van betrokkenen en houdt een register bij van inbreuken op de AVG. Ook stelt hij jaarlijks een verslag op over zijn activiteiten. De toezichthoudende rol van de PG betreft niet het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door de bestuursrechtelijke colleges. Daarvoor zal een andere regeling gelden.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures

Winkelmand