Raad van State bevoegd in grote schadekwestie

Delen:

Foto: Pixabay

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is bevoegd kennis te nemen van verzoeken om grote schadevergoedingen. De gedupeerde hoeft daarvoor niet naar de burgerlijke rechter. Dat oordeelde de Afdeling in haar uitspraak van 2 augustus.

De grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed uitspraak over de zogenoemde ‘knip’ in de regeling over schadevergoeding in artikel 8:89, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. De vraag was of de Afdeling bestuursrechtspraak als algemene bestuursrechter bevoegd is kennis te nemen van een verzoek om schadevergoeding.

In deze zaak stelde Interbest, een Bredaas bedrijf in snelwegreclame, schade te hebben geleden door een – in zijn ogen – onrechtmatig tracébesluit van de minister van Infrastructuur en Milieu. Door een aanpassing van de weg (A1 bij Amersfoort) is een reclamemast, die Interbest exploiteert, minder goed zichtbaar.

De geleden schade betrof 165 duizend euro maar het bedrijf beperkte de gevraagde vergoeding tot 25 duizend euro, de competentiegrens van de Afdeling. In deze casus hield het bedrijf zich het recht voor om voor de schade die uitstijgt boven 25 duizend euro een vordering bij de burgerlijke rechter in te stellen. Volgens de minister is alleen de burgerlijke rechter bevoegd de claim te beoordelen, omdat deze uitstijgt boven de 25 duizend.

Uit de regeling van de schadevergoeding in de Awb (titel 8.4) kan volgens de Afdeling niet worden afgeleid dat de wetgever de bevoegdheid van de algemene bestuursrechter heeft beperkt door te eisen dat de verzoeker uitdrukkelijk afstand moet hebben gedaan van zijn vordering boven de 25 duizend euro. De Afdeling bestuursrechtspraak komt tot het oordeel dat zij in dit geval de bevoegde rechter is.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven