Rechters gaan praten over besturing rechtspraak

Delen:

Foto Pixabay

De huidige bestuurlijke inrichting van de rechtspraak zorgt bij gerechtsoverstijgende onderwerpen tot onduidelijkheid én onvrede. Daarom roept de NVvR hun leden op mee te denken over de vraag: hoe willen wij eigenlijk worden bestuurd?

Binnenkort organiseert de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) een werkconferentie voor de zittende magistratuur over de vraag: hoe willen wij, rechters en raadsheren, eigenlijk worden bestuurd? Elders wordt hierop volop gesproken: in rapporten over KEI, op internetfora en in de Tweede Kamer. De NVvR zegt haar verantwoordelijkheid te willen nemen in deze discussie, omdat de besturing van de rechtspraak alle leden aangaat, en niet alleen de bestuurders.

Vrijwel alle betrokkenen lijken ontevreden over de wijze waarop deze besturing op dit moment is geregeld, erkent de NVvR. De huidige bestuurders discussiëren over de vraag wie wanneer ‘doorzettingsmacht’ moet hebben: de Raad voor de rechtspraak of de presidenten van de gerechten? De eerste geluiden van de werkvloer tonen aan dat wordt gevreesd voor te véél doorzettingsmacht bij één van deze beide partijen, vindt de NVvR.

Onderwerpen die om een antwoord vragen zijn: welke verantwoordelijkheden zijn nu belegd bij de Raad voor de rechtspraak en welke bij de presidenten? Hoe verhouden zich deze verantwoordelijkheden tot de bestuurslagen die zich daaronder bevinden, met name in gerechten die geen platte organisatiestructuur kennen? Wat gebeurt er bij verschillen van inzicht? Waar voldoet de huidige structuur of werkwijze en waar moet die worden verbeterd? En, het belangrijkste vraagstuk: hoe zorgen rechters ervoor dat de bestuursinrichting dienstbaar is aan het gezamenlijke doel? Dat doel is: overal in Nederland kwalitatief hoogwaardige rechtspraak bieden.

De NVvR roept haar leden op om hierover mee te praten. Nú is het moment – aldus de NVvR – om invloed uit te oefenen op een vraagstuk dat de komende tijd de agenda gaat bepalen voor de bestuurders in de rechtspraak, het departement en de politiek. De NVvR wil de mening van haar leden nu alvast meegeven aan deze betrokkenen. Wie wil meepraten dient vóór 22 mei een e-mail te sturen aan het verenigingsbureau, via Nelleke Borger, nelleke.borger@rechtspraak.nl. Na die datum wordt via een datumprikker gezocht naar een geschikt moment om bijeen te komen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven