Rechtspraak legt 11 miljoen toe op bewind

Delen:

Het aantal meerderjarigen dat niet zelf de eigen financiën kan beheren, neemt elk jaar toe (zie grafiek). Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak.  Eind 2016 stonden 326.100 meerderjarigen onder een vorm van bewind. De bewindvoerders worden gecontroleerd door de kantonrechter.

De toename baart de Rechtspraak zorgen. “We hebben berekend dat de Rechtspraak jaarlijks 11,2 miljoen euro tekort komt om de toezichtstaak fatsoenlijk uit te kunnen voeren,” zegt voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak. “Rechters hebben omschreven wat er nodig is aan tijd en mankracht om de controle zorgvuldig te kunnen doen. Bij het snel oplopende aantal bewindsdossiers wordt het probleem alleen maar groter.”

Innoveren

Eerder heeft de Rechtspraak gezegd dat de komende regeerperiode jaar op jaar meer geld nodig is om tegemoet te komen aan de huidige maatschappelijke wensen en behoeften en om technisch en inhoudelijk te kunnen innoveren.  In totaal gaat het aan het eind van de nieuwe regeerperiode om 50 miljoen euro extra.

Als iemand niet meer over zijn financiële zaken kan beslissen, kan de kantonrechter een beschermingsmaatregel nemen: curatele, bewind of mentorschap. Dit doet de rechter bijvoorbeeld als iemand hoge schulden of psychische problemen heeft, of bij dementie. De vergrijzing speelt bij het toenemend aantal mensen dat onder bewind staat, een grote rol.

Familielid

Als de kantonrechter een beschermingsmaatregel neemt, wijst hij een bewindvoerder aan. Dit kan een familielid zijn, maar ook een professional, zoals een stichting of een bewindvoerdersbureau. De rechter controleert elk jaar aan de hand van de zogenoemde rekening & verantwoording of de bewindvoerder zijn werk goed en eerlijk doet.

Frits Bakker wijst erop dat het hier in de regel om kwetsbare mensen gaat en dat het maatschappelijk belang van goed toezicht op bewindvoerders groot is. Bakker: “Goed toezicht voorkomt fraude en draagt bij aan het vertrouwen dat mensen in de rechtsstaat hebben.” Toezicht op bewind is één van de speciale aandachtspunten van de Rechtspraak. Onderzocht wordt hoe rechters effectiever kunnen optreden.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven