Juridisch nieuws

RSJ ontvangt steeds meer spoedzaken

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft in 2017 fors meer ‘schorsingszaken’ afgehandeld dan voorgaande jaren. Dit betreft zaken waarin van de RSJ met spoed een reactie wordt gevraagd. In 2017 waren dat er 1358, vier jaar geleden nog maar 1058.

De meeste van deze schorsingszaken gingen over het gevangeniswezen (1125). Er waren 206 schorsingszaken over tbs en 27 over jeugdkwesties. Dat staat in het jaarverslag over 2017 van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

De RSJ is een organisatie die toeziet op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen. Personen die een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel ondergaan (of dienen te ondergaan) kunnen klachten over of bezwaren tegen beslissingen van een directeur van een inrichting, het handelen van een inrichtingsarts en beslissingen van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming aan de Raad voorleggen; de Raad fungeert dan als een beroepsinstantie. De RSJ bestaat sinds 2015 uit de Afdelingen advisering (23 leden) en rechtspraak (42 leden).

In 2017 kwamen er 4365 zaken binnen, ongeveer even veel als 2016 en 2015, maar meer dan in de jaren 2008-2013 (toen jaarlijks gemiddeld 3843). De meeste zaken gingen over het gevangeniswezen (3161), tbs (569) en jeugdzaken (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en Wet op de jeugdzorg: samen 171). Iets meer dan de helft (54 procent) werd binnen de streefnorm van vier maanden afgedaan, maar van zaken over gevangenissen die op zitting kwamen werd slechts 37 binnen de streefnorm gehaald. De Raad deed in 2017 iets minder zaken op zitting: 81, vergeleken met 90 het jaar daarvoor, omdat er sprake is van een capaciteitsprobleem.

De RSJ beschikt sinds oktober over een jurisprudentiedatabank, waardoor de uitspraken van de beroepscommissies aanmerkelijk toegankelijker en transparanter zijn gemaakt.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures