RvdR kritisch over vele vage en open normen coronawet

Delen:

RvdR kritisch over vele vage en open normen coronawet
Foto: Depositphotos

Na de NOvA, het College voor de Rechten van de Mens, de Ombudsman en oppositiepartijen heeft ook de Raad voor de Rechtspraak forse kritiek op het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, onder andere vanwege de vele vage en open normen in het voorstel. De Raad vraagt het kabinet in een wetsgevingsadvies daarom het wetsvoorstel aan te passen. 

Met het wetsvoorstel wil het kabinet voor de langere termijn een wettelijke basis bieden voor maatregelen om het coronavirus te bestrijden. De Raad onderkent het belang hiervan, maar wil meer duidelijkheid nu niet helder is welke gevolgen het voorstel heeft voor (de grondrechten van) burgers. In de toelichting bij het wetsvoorstel ontbreekt een uitgebreide toets aan de Grondwet en internationale verdragen en dat klemt volgens de Raad te meer nu onbekend is hoe lang de mogelijke inbreuk op deze grondrechten gaat duren.

Kwetsbare groepen

Veel normen zijn heel ruim, open en vaag geformuleerd, aldus de Raad. Zo is niet helder wat precies verstaan wordt onder ‘veilige afstand’ en ‘groepsvorming’. Deze onduidelijkheid is volgens de Raad ook vanuit het oogpunt van rechtszekerheid onwenselijk. Voor burgers maar ook handhavers en rechters moeten de bepalingen helder zijn, om ongelijkheid in handhaving en toepassing te voorkomen. 

Daarnaast is er volgens de Raad meer aandacht nodig voor de bijzondere positie van kwetsbare groepen, zoals slechtzienden en mensen met een licht verstandelijke beperking, en voor de positie van jongeren. 

Bijzondere rechtspositie 

De Raad wil verder dat in de Memorie van Toelichting nader wordt toegelicht waarom gerechtsgebouwen als ‘besloten plaatsen’ worden aangemerkt, waardoor de minister van VWS bevoegd is om aanwijzingen te geven. Ook vraagt de Raad aandacht voor het bijzondere karakter van gerechtsgebouwen, waarin openbare rechtspraak plaatsvindt. “Wij vinden dat er onvoldoende rekening met ons wordt gehouden en met onze bijzondere rechtspositie”, zei RvdR-voorzitter Naves in de uitzending van EenVandaag van afgelopen maandag. “Burgemeesters en de minister mogen ingrijpen in onze gebouwen, ze mogen bepalen hoeveel mensen daar mogen samenkomen, en mogen zelfs onze gebouwen sluiten. Wij vinden dat dat soort verantwoordelijkheden bij ons als staatsmacht zelf zouden moeten liggen.” 

Meer rechtszaken

Tot slot wijst de Raad erop dat de coronamaatregelen en de rechtszaken over bijvoorbeeld boetes die deze maatregelen met zich meebrengen “een substantieel effect” kunnen hebben op het aantal zaken bij de Rechtspraak. Het handhaven van de noodverordening vanwege coronamaatregelen leidde in de afgelopen twee maanden al tot ruim 18.000 boetes. Hoeveel extra rechtszaken de Rechtspraak kan verwachten kan de Raad nu nog niet inschatten.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven