Partnerbijdrage van

Samen optrekken is het ‘nieuwe normaal’

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteit van het rechtsbestel in Nederland. Gerechtsdeurwaarders zijn binnen dit bestel de onafhankelijke uitvoerders van gerechtelijke uitspraken. De samenwerking tussen het ministerie en de KBvG heeft – door het eerder gesloten convenant en de actualiteit – de laatste tijd een boost gekregen. Een gesprek tussen Michaël Brouwer (KBvG-voorzitter) en Barend Sluijter (MT-lid Toegang Rechtsbestel van het ministerie JenV).

Delen:

Dezelfde belangen

“Als ik kijk naar de KBvG als beroepsorganisatie en het ministerie, ben ik er stellig van overtuigd dat we voor 85 procent dezelfde – wettelijke – taak hebben: het instandhouden van een kwalitatief hoogwaardige beroepsgroep”, aldus Sluijter. “Om dat samen te bereiken moet je samenwerken.”

Convenant

“Het bijzondere is dat we als enige juridische beroepsgroep voor de komende drie jaar een convenant met het ministerie hebben gesloten. Hierin is bepaald dat de KBvG en het ministerie frequent, in verschillende samenstellingen, met elkaar overleggen over 31 vooraf vastgelegde onderwerpen. Het gaat over punten die onze beroepsgroep raken en uiteindelijk de maatschappij dienen”, zegt Brouwer.

Sluijter: “Dat klopt. We kunnen het ons niet permitteren om niet met elkaar in overleg te zijn over belangrijke onderwerpen. Gerechtsdeurwaarders zitten namelijk in een vaarwater waar een boel gebeurt. Daarom is het goed dat er afspraken zijn gemaakt in het convenant. Want ons intensieve overleg is zeker niet altijd zo geweest. We praten nu niet langer óver elkaar, maar in vertrouwen mét elkaar.”

Trots op megaoperatie

“Door de manier waarop we deze coronatijd digitaal met elkaar samenwerken, is een en ander een beetje in een stroomversnelling geraakt. De lijntjes zijn soms heel kort als het erop aankomt”, zegt Brouwer. “Bij een actueel onderwerp zoals de kinderopvangtoeslagaffaire is de KBvG in staat geweest om in een aantal dagen een megaoperatie op touw te zetten waarmee ze de Belastingdienst heeft geholpen. Daar ben ik best trots op”, zegt Sluijter.

Onvoorspelbaar

Brouwer: “Het mooie van de samenwerking is dat we nu kwesties aankaarten, waar we soms zelf ook het antwoord nog niet op weten. Digitalisering is hier een voorbeeld van. Dat dat ons allemaal raakt is duidelijk, maar hoe dat uitpakt is onzeker en nog niet te voorspellen. Dat onderzoeken we nu met elkaar.”

Sluijter: “We werken nu veel meer vanuit de vraag: hoe willen we het oplossen? in plaats van te reageren op een voorstel van de ander. Dat levert een veel constructiever gesprek op.”

Lees het volledige artikel in GDW.magazine dat in het najaar van 2021 verschijnt. Nog niet geabonneerd op GDW.magazine? Meld je dan nu aan

Delen:

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven