Partnerbijdrage van

‘Schuldenketen profiteert mee van domeinkennis SNG’

Op 1 januari treedt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (vBVV) in werking. De KBvG speelde in het proces daar naartoe een belangrijke rol. Niet alleen door het thema actief onder de aandacht te brengen, maar ook door met SNG (Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders) mee te denken over een praktische oplossing die aansluit bij de nieuwe wetgeving.

Delen:

Schuldenketen profiteert mee van domeinkennis SNG

De KBvG gaf al in 2013 aan dat er problemen ontstonden bij het vaststellen van de beslagvrije voet. Doordat de wetgeving verouderd was en niet meer goed aansloot bij de praktijk, werd de beslagvrije voet in naar schatting 75% van de gevallen te laag vastgesteld. Na een pre-advies van de KBvG in 2014, is het ministerie van SZW aan nieuwe wetgeving gaan werken. In de tussentijd is de KBvG alvast samen met SNG aan de slag gegaan met een werkbare IT-oplossing. Want hoewel het voor de persoon met schulden eenvoudiger wordt, is het achterliggende proces des te complexer.

Domeinkennis

Begin 2019 startte SNG al met een proof of concept van een rekenmodule. Paul Valentijn is bij SNG implementatiemanager voorziening rekenmodule vBVV en benadrukt het voordeel van de ruime domeinkennis van de organisatie. “We werken al sinds 1995 samen met de KBvG. Door die jarenlange ervaring kennen we niet alleen heel goed de werkprocessen van gerechtsdeurwaarders, maar weten we ook hoe alle informatiestromen lopen. Daarnaast hebben we goede kennis van de wetgeving. We zijn gespecialiseerd in het veilig uitwisselen van privacygevoelige informatie.”

Bij SNG werken onder meer businessanalisten, ontwikkelaars, security en privacy officers en juristen. Al deze disciplines waren vanaf het begin van het project rondom de vBVV betrokken. Daarnaast organiseerde SNG diverse werksessies met beslagleggers. “Daardoor hebben we een rekenmodule kunnen ontwikkelen die aansluit bij de praktijk en voldoet aan de nieuwe wetgeving. De nieuwe rekenmodule zorgt ervoor dat gegevens op een geautomatiseerde manier opgehaald worden én dat de beslagvrije voet op een uniforme manier berekend wordt.”

Wensen uit de praktijk

Gerechtsdeurwaarders, gemeenten en andere beslagleggers zullen de door SNG ontwikkelde rekenmodule de komende tijd toepassen in hun eigen softwaresystemen. Voor hen wordt het dan onder meer ook mogelijk om geautomatiseerd de volgorde van beslagobjecten te laten bepalen. De nieuwe wet schrijft namelijk voor in welke volgorde op welke objecten beslag wordt gelegd. Valentijn: “De wens om dit te automatiseren, kwam voort uit de werksessies. Binnen een maand hebben we dit flexibel en snel ingeregeld in onze rekenmodule: een goed voorbeeld van hoe we flexibel proberen in te spelen op wensen uit de praktijk.”

De verwachting is dat er na ingebruikname van de rekenmodule verdere aanpassingen nodig zullen blijven. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe normbedragen worden vastgesteld of wijzigingen plaatsvinden in de rekenregels. “De rekenmodule van SNG is daarop berekend”, zegt Valentijn. “Alle mogelijk toe te passen rekenregels zitten er al in. Deze centralisatie maakt het mogelijk wijzigingen snel en adequaat door te voeren, zonder dat in de applicaties van de beslaglegger zelf aanpassingen hoeven worden doorgevoerd.”

Delen:

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven