Partnerbijdrage van

Schuldentsunami: code rood of groen?

Column KBvG voorzitter Michaël Brouwer | Maart 2020, bijna direct na het begin van de coronacrisis verschijnen de eerste berichten over de verwachte schuldenberg. Nu, juni 2021, kijken we om ons heen en zien we niets. Cijfers geven aan dat er geen toename is, maar op vele plaatsen zelfs een afname. Terwijl ik schrijf denk ik: Er zullen zeker mensen en bedrijven zijn die wél meer problemen hebben. Maar gezien over heel Nederland gaat het goed en zijn er minder schulden.

Delen:

Als gerechtsdeurwaarder overleggen we vaak met onze opdrachtgevers, zeker in deze hectische tijden. Wat komt er op ons af: een tsunami van schulden? Hoe pakken we dat op? Eind vorig jaar zagen we al duidelijke tekens dat het goed ging. Woningcorporaties, banken en zorgverzekeraars die al jaren goed bijhouden hoe hun klanten betalen, merkten dat er goed werd betaald, zelfs beter dan in de voorgaande jaren. Banken die om de golf aan schulden op te vangen extra mensen voor hun afdelingen Bijzonder Beheer hadden aangetrokken, schaalden weer af.

Geluiden uit de schuldhulp gaven aan dat er minder aanmeldingen waren dan in voorgaande jaren. Corona zal daar zeker een rol spelen. Positief en negatief. Er zullen mensen zijn die normaliter hulp hadden gezocht, maar dat nu niet deden of konden. Aan de andere kant heeft de overheid een forse helpende hand uitgestoken en kon je als burger niet naar winkels en horeca. Daar is veel geld bespaard gebleven.

Ik gaf al aan dat ook ik zie dat er mensen en bedrijven zijn die in de problemen zijn gekomen door de coronamaatregelen. Waar elk er één teveel is, is het een feit dat er minder faillissementen zijn dan voor de coronacrisis. Overall gaat het dus beter.

Nu er geen toename van schulden is tijdens de coronacrisis hoor ik de voorspellers zeggen dat de schuldenberg na de coronacrisis komt. Ik geloof er niets van. Daarmee zeg ik niet dat er geen mensen en bedrijven door corona in de problemen zijn of komen. Wel zeg ik dat we, macro gezien, minder schulden hebben, minder faillissementen, dat er meer gespaard is en rekeningen beter betaald zijn. Geen code oranje of rood maar mooi groen!

 

Delen:

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven