Partnerbijdrage van

Tweede Kamer: verhoging tarieven gerechtsdeurwaarders per 1 juli

De Tweede Kamer wil de voorgenomen verhoging van de wettelijke tarieven voor gerechtsdeurwaarders uitstellen tot 1 juli 2021. De motie van Marijke van Beukering (D66) en Jasper van Dijk (SP) die daartoe oproept werd gisteravond met algemene stemmen aangenomen. De KBvG heeft begrip voor het uitstel, gezien de coronacrisis.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
“Gezien de bijzondere omstandigheden kunnen we leven met de wens van de kamer,” zegt Michael Brouwer, voorzitter van de KBvG. “Tegelijk wachten gerechtsdeurwaarders al jaren op deze tariefsverhoging: we werken al zes jaar onder de kostprijs. Dus ik roep de minister op om dan ook uitvoering aan te geven aan de motie, en de tariefswijziging echt in te voeren per 1 juli.”

 

Rechtvaardig onderbouwd tarief

De KBvG is blij dat de motie met zoveel woorden erkent dat de verhoging van de tarieven ‘onderdeel is van een bredere set noodzakelijke hervormingen’. De commissie Oskam adviseerde al in 2019 om de tarieven te verhogen én de marktwerking in te perken. De Tweede Kamer stemde in met beide voorstellen. Brouwer: “Als KBvG hebben we vooruitlopend op de tariefswijziging de marktwerking beperkt met de Verordening Grenzen Tariefmodellen, die al sinds 1 januari van dit jaar van kracht is. Hierdoor zijn bijvoorbeeld kick back fees niet meer mogelijk. Nu is het tijd om ook een rechtvaardig onderbouwd tarief in te voeren. Ambtshandelingen als dagvaarden en beslagleggen moeten aan de hoogste normen van zorgvuldigheid voldoen. Een redelijke vergoeding die de bestede tijd en gemaakte onkosten dekt, past daarbij.”

 

Innovaties voor de hele schuldketen

Brouwer wijst bovendien op de nodige innovaties die gerechtsdeurwaarders de afgelopen jaren doorvoerden, zoals Schuldenwijzer, de vereenvoudigde beslagvrije voet en de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH). “Vanuit onze expertise dragen we ons steentje bij aan het structureel verbeteren van de schuldenaanpak, en investeren we in concrete oplossingen voor de hele schuldenketen. Dat is het bredere kader waarbinnen de verhoging van de tarieven is beoordeeld.”

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en…

Meer berichten van partner

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten..

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl

Scroll naar top