Partnerbijdrage van

Vacature voor nieuwe bijzondere leerstoel Executie- en beslagrecht

De Universiteit van Amsterdam heeft een vacature voor een bijzonder hoogleraar voor de leerstoel Executie- en beslagrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De leerstoel vervangt de leerstoel aan de Universiteit van Utrecht. Het onderzoek dat in het kader van de leerstoel wordt verricht, vergroot de wetenschappelijke kennis over het executie- en beslagrecht. En slaat een brug tussen de theorie en de dagelijkse praktijk van gerechtsdeurwaarders.

Delen:

Vacature voor nieuwe bijzondere leerstoel Executie- en beslagrecht

De leerstoel is ingesteld door de Stichting Leerstoel Executie- en Beslagrecht. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) maakt deel uit van het bestuur van deze stichting en is initiatiefnemer van de leerstoel. Het doel van de stichting is om het onderwijs en het onderzoek op het gebied van Burgerlijke Rechtsvordering, waaronder het executie- en beslagrecht, te bevorderen.

Verbinding theorie en praktijk

Het onderzoek dat de te benoemen bijzonder hoogleraar verricht, verbindt theorie en praktijk. Voor gerechtsdeurwaarders is het executie- en beslagrecht namelijk de ‘gereedschapskist’ voor hun dagelijkse werk. Het executie- en beslagrecht schrijft de regels voor bij de tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken. Dat is essentieel voor het functioneren van de rechtstaat en geeft burgers rechtszekerheid. Zo kan iedereen ervan op aan dat rechterlijke uitspraken ook worden uitgevoerd. Tegelijkertijd beschermt het executie- en beslagrecht burgers met schulden en is het direct verbonden met maatschappelijke vraagstukken zoals armoede en schuldenproblematiek.

Vacature

De leerstoel valt onder de afdeling Privaatrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel zal worden ingebed binnen het Amsterdam Centre on the Legal Profession and Access to Justice (ACLPA), het expertisecentrum op het gebied van beroepsethische en rechtsstatelijke bestudering van de juridische beroepen en toegang tot recht.

De vacature voor de leerstoel sluit op 1 oktober. Meer informatie is te vinden op de site van de Universiteit van Amsterdam.

Delen:

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo) met een verordenende bevoegdheid krachtens de Grondwet. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven