Juridisch nieuws

Verzoek e-Court prejudiciële vragen afgewezen

Een verzoek van e-Court om prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad is door de rechtbank Overijssel afgewezen. E-Court is volgens de rechtbank niet onafhankelijk en niet onpartijdig. Het is de zoveelste tegenslag voor e-Court.

In deze zaak had een arbiter van e-Court in twee zaken van zorgverzekeraar CZ een oordeel geveld. Het arbitrale vonnis was door e-Court aan de rechtbank Overijssel toegestuurd met het verzoek om een exequatur te verlenen en om prejudiciële vragen te stellen. Dat meldt Jeroen Veldhuis in zijn blog.

Gedaagde in één van de zaken was de oprichtster van e-Court, die nu directrice is van ITEC Services B.V., de administrateur van e-Court. Zij vertegenwoordigde (samen met de advocaat) e-Court op de mondelinge behandeling. De gedaagde van de andere arbitragezaak was niet aanwezig.

Tijdens de mondelinge behandeling gaf de oprichtster toe dat zij gedaagde was in het ene arbitrale geschil. Over het andere geschil kon zij geen mededeling doen. De rechtbank raadpleegde de Basisregistratie Personen en ontdekte dat de gedaagde in de andere zaak de moeder was van de oprichtster van e-Court. De gedaagde had dit niet vermeld maar had dat wel moeten doen.

Arbiters van e-Court zijn geboden aan een gedragscode. Zij mogen geen zaken accepteren waarin hun onafhankelijkheid en partijdigheid onderwerp van discussie kunnen zijn. Risico’s doen zich voor als er een familieband bestaat tussen geschilbeslechters en procespartijen. De arbiter had deze zaak niet mogen accepteren. De rechtbank oordeelde dat de arbiter niet onpartijdig of onafhankelijk is en wees het verzoek tot tenuitvoerlegging van de arbitrale vonnissen af.

Maar ook het verzoek om prejudiciële vragen te stellen werd afgewezen. Vragen stellen aan de Hoge Raad kan pas in een zaak waarbij de gedaagde partijen niet op enige manier zijn verbonden aan de verzoekende partij (hier: e-Court), want dan pas kan op een deugdelijke manier hoor en wederhoor kan plaatsvinden.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures