‘Werkdruk bij dekens en ordebureaus zeer hoog’

Delen:

Foto: Pexels

De dekens en lokale ordebureaus hebben te maken met een zeer hoge werkdruk. Op bureaus buiten de Randstad is die zelfs zo hoog, dat de dekens aan bepaalde werkzaamheden niet toekomen. Ook hun financiële positie is kwetsbaar. Dat constateert het College van Toezicht (CvT) in het jaarverslag over 2017.

Volgens het CvT hebben de dekens en ordebureaus nauwelijks capaciteit over voor zaken die bovenop het reguliere werk komen. Daarbij valt te denken aan het uitvoeren van projecten, het ontwikkelen van beleid en toezichtinstrumenten, het onderzoek in incidentele, omvangrijke klacht- of toezichtzaken, de opleiding van de dekens en hun medewerkers, en het afleggen van kantoorbezoeken naar aanleiding van een signaal bovenop de 10 procent proactieve kantoorbezoeken. Ook zijn er enkele dekens die zelf structureel uitvoerend werk verrichten dat eigenlijk door bureaumedewerkers zou moeten worden gedaan. De dekens van de grote arrondissementen in de Randstad hebben laten weten geen capaciteitsgebrek te ervaren.

Aan de overbelasting liggen meerdere oorzaken ten grondslag. De dekens zijn sinds 2015 bezig met de ontwikkeling van een nieuwe kantoorautomatisering voor alle bureaus, een groot project dat door enkele dekens en bureaumedewerkers wordt aangestuurd. Daarnaast zijn in enkele arrondissementen pilots gehouden met een vernieuwde Centrale controle op de verordening (CCV) en het opvragen van financiële kengetallen van alle kantoren in de betrokken arrondissementen. Dit heeft incidenteel geleid tot achterstanden in het werk. Andere bureaus bleken op dat moment geen capaciteit te hebben om bij te springen.

Na 2018 zal het er niet beter op worden, verwacht het CvT. Dan krijgen de dekens er weer taken bij. Zij zullen de volledige afhandeling van de CCV voor hun rekening nemen, die tot dit jaar nog deels door de NOvA werd verricht. Als de verwachte wijziging van de Wwft wordt doorgevoerd, krijgen advocaten er extra verplichtingen bij wat het toezicht van de dekens navenant verzwaart. Ook het plan van de NOvA dat advocaten zich moeten registreren op rechtsgebieden zal leiden tot een extra controletaak door de dekens. Bij elkaar beschouwd meent het college dat er sprake is van een capaciteitsprobleem, waardoor het toezicht en de klachtbehandeling door de dekens onder druk staan.

Het CvT stelt ook vast dat de vergoeding voor de leden van de raden van orde per arrondissement verschilt. Lokale orden van advocaten worden gefinancierd door de advocaten in het arrondissement die jaarlijks een hoofdelijke omslag aan hun orde betalen. Omdat het aantal advocaten per arrondissement sterkt verschilt (het grootste telt ruim vijfduizend advocaten, het kleinste 650), loopt de hoogte van de hoofdelijke omslagen uiteen. Dat leidt volgens het CvT tot ‘onwenselijke verschillen in financiële armslag’ tussen arrondissementen met (zeer) grote en met kleine(re) balies. Het CvT spreekt van een ‘kwetsbare’ situatie. En omdat de omslagen de afgelopen jaren in vrijwel alle arrondissementen al gestaag zijn verhoogd, is het niet reëel dat de orden de hoofdelijke omslagen verder verhogen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven