Partnerbijdrage van

Werken waar je wilt?

Door de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken en zo de verspreiding van het coronavirus te beperken, lijkt hybride werken de standaard te worden. Veel werknemers zien de voordelen van het thuiswerken in en willen dit ook na de pandemie gedeeltelijk blijven doen. Thuiswerken is echter regelmatig een onderwerp van discussie tussen werkgevers en werknemers.

Delen:

Er komen namelijk arbeidsrechtelijke gevolgen bij kijken waar een werkgever rekening mee moet houden. En hoe zit het als de werkgever zijn werknemer liever op de werkvloer heeft? Kan hij eisen dat de werknemer op de werkplek werkt of heeft de werknemer het recht om thuis te werken?

Arbeidsrechtelijke gevolgen van thuiswerken

Er lijkt weinig aan de hand te zijn als een werknemer zijn werk goed thuis kan doen en een werkgever daar verder ook geen problemen mee heeft. Thuiswerken kan voor beide partijen aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld omdat een werknemer productiever is als hij thuiswerkt. Ook kan het zorgen voor een grotere werknemerstevredenheid en leiden tot een besparing van kosten voor de werkgever, denk aan de huur van een kantoorruimte. Wel zijn er arbeidsrechtelijke gevolgen aan het thuiswerken verbonden waarmee een werkgever rekening moet houden.

Zorgplicht

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7:658 lid 1 BW dient de werkgever te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Het gaat hierbij niet alleen om de inrichting en het onderhoud van de werkplek, de werktuigen en de gereedschappen waarmee wordt gewerkt. Ook moet er rekening gehouden worden met het geven van instructies en het treffen van maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat een werknemer bij het uitvoeren van zijn werk schade lijdt. Deze zorgplicht stopt niet bij de deuren van het gebouw waarin het bedrijf van de werkgever is gevestigd. De zorgplicht strekt zich ook uit tot de thuiswerkplek van de werknemer. In het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn specifieke regels te vinden die gaan over de thuiswerkplek. Het besluit bepaalt bijvoorbeeld dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de werknemer die thuis werkt over een ergonomische werkplek beschikt.

Lijdt een werknemer schade tijdens het uitvoeren van zijn werk? Dan is de werkgever volgens de wet aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Een werkgever doet er dus goed aan om de thuiswerkplek van de werknemer te controleren en hem te voorzien van een goede stoel en bureau. Ook is het aan te raden om te peilen of de werknemer nog meer materialen nodig heeft en om de werknemer hiervan te voorzien. Daarnaast is goede voorlichting geven over de veiligheid op de werkplek en de risico’s die bestaan bij het niet opvolgen van deze instructies erg belangrijk. Een werkgever kan zijn arbodienst hierbij laten assisteren.

Dat het thuiswerken voor een werkgever grote gevolgen kan hebben blijkt uit een recente uitspraak van de Duitse rechter. Een thuiswerkende Duitse werknemer brak zijn rug op de trap toen hij van zijn bed onderweg was naar zijn thuiswerkplek. Volgens de rechter is dit te zien als een bedrijfsongeval. De man ging zonder te ontbijten direct van zijn bed naar zijn werkplek. De rechter ziet dit als een ‘verzekerde werkroute’. Volgens de uitspraak moet de verzekeraar van de werkgever de medische kosten aan de werknemer vergoeden.

Hoewel dit een uitspraak van een buitenlandse rechter is, maakt deze uitspraak wel duidelijk dat het thuiswerken in combinatie met de zorgplicht van de werkgever tot interessante discussies over aansprakelijkheid kan leiden.

Wil je meer lezen over de arbeidsrechtelijke gevolgen die komen kijken wanneer een werknemer, ook na de coronapandemie, gedeeltelijk wil thuiswerken? Lees dan het volledige artikel op onze website.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven