Partnerbijdrage van

Zzp’ers mogen samen onderhandelen zonder overtreding concurrentieregels

Is de situatie van zzp'ers vergelijkbaar met die van werknemers? Dan kunnen deze zzp'ers samen onderhandelen over tarieven en arbeidsvoorwaarden, zonder dat zij de concurrentieregels overtreden. Dit staat in de aangepaste Leidraad tariefafspraken zzp’ers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Delen:

De ACM heeft de leidraad aangepast, omdat de Europese Commissie (EC) richtsnoeren over de toepassing van het Europese mededingingsrecht op collectieve arbeidsovereenkomsten over de arbeidsvoorwaarden van zzp’ers heeft goedgekeurd. De richtsnoeren zijn onderdeel van de acties die ervoor moeten zorgen dat de arbeidsomstandigheden van platformwerkers verbeteren.

In de richtsnoeren verduidelijkt de EC wanneer bepaalde zzp’ers samen mogen onderhandelen over betere arbeidsvoorwaarden zonder dat zij de Europese mededingingsregels overtreden.

De groei van het aantal zzp’ers in de afgelopen jaren heeft positieve, maar ook negatieve gevolgen. Sommige zzp’ers hebben een slechte onderhandelingspositie. Hierdoor krijgen zij slechtere beloningen en arbeidsvoorwaarden. Ook zijn veel zzp’ers niet goed verzekerd tegen ongevallen of werkloosheid. Met de leidraad wil de ACM voor zzp’ers duidelijk maken welke mogelijkheden zij hebben om zich te organiseren en samen te onderhandelen over hun beloning en arbeidsvoorwaarden.

Andere actualiteiten binnen het arbeidsrecht zijn:

Wetsvoorstel Wet invoering minimumuurloon goedgekeurd door Eerste Kamer

Het wetsvoorstel Wet invoering minimumuurloon moet ervoor zorgen dat er een uniform minimumuurloon komt. Dit wetsvoorstel is goedgekeurd door de Eerste Kamer. De wet gaat naar verwachting in op 1 januari 2024.

Betere bescherming voor klokkenluiders door inwerkingtreding nieuwe wet

Sinds 2019 is er een nieuwe Europese richtlijn om klokkenluiders beter te beschermen. De Wet Huis voor klokkenluiders(oud) is daarom aangepast naar de Wet bescherming klokkenluiders. Deze nieuwe wet is op 18 februari 2023 gedeeltelijk in werking getreden.

Werkgever die foto van werknemer gebruikt, handelt onrechtmatig

Doet een werknemer vrijwillig mee aan een fotoshoot, maar gebruikt de werkgever de foto op een manier waarvoor de werknemer geen toestemming heeft gegeven? Dan kan dit gebruik onrechtmatig zijn. Dit heeft de Rechtbank Amsterdam geoordeeld.

Geen ziekmelding betekent geen loon

Ontbreekt een schriftelijke ziekmelding en verschillen de partijen van mening over de vraag of de werknemer zich ziek heeft gemeld? Dan moet er worden gekeken naar alle omstandigheden van het geval. Is het niet aannemelijk dat de werknemer ziek was en komt het voor de rekening van de werknemer dat hij niet heeft gewerkt? Dan heeft de werknemer geen recht op loon. Dit heeft de Rechtbank Rotterdam geoordeeld.

Werkgever moet billijke vergoeding betalen na schenden privacy werknemer

Schendt een werkgever de privacy van een werknemer? Dan kan dit gezien worden als ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Het kan daarom een reden zijn om aan de werknemer een billijke vergoeding te moeten betalen. Dit heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld.

Werkgever moet voor verschillende scenario’s aantonen dat hij aan zorgplicht heeft voldaan

Is het niet duidelijk hoe een arbeidsongeval precies is gebeurd en geeft de werknemer hierover verschillende verklaringen? Dan moet de werkgever in principe voor alle verschillende scenario’s aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Dit heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld.

Geen terugbetaling studiekosten omdat studiekostenbeding niet voldoet aan voorwaarden

Heeft een werknemer een studiekostenbeding getekend en zegt hij zijn arbeidscontract op? Dan heeft de werknemer meestal een terugbetalingsplicht voor de studiekosten die de werkgever voor hem heeft gemaakt. Voldoet het studiekostenbeding niet aan de voorwaarden die volgen uit de wet en de rechtspraak? Dan hoeft de werknemer de studiekosten niet terug te betalen. Dit heeft de Rechtbank Noord-Holland geoordeeld.

Geen proeftijd na leer-arbeidsovereenkomst zonder belangrijke veranderingen in werkzaamheden en verantwoordelijkheden

Werkt een werknemer volgens een leer-arbeidsovereenkomst en sluiten de partijen daarna een arbeidsovereenkomst? Dan kunnen de partijen in de opvolgende arbeidsovereenkomst alleen een proeftijd afspreken als er belangrijke veranderingen zijn in de werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Dit heeft de Rechtbank Midden-Nederland geoordeeld.

Wist je dat bovenstaande actualiteiten een PO-punt waard zijn?

Deze actualiteiten hebben we namelijk vertaald naar een e-learning waarmee jij een PO-punt kan behalen.

Ga voor meer informatie naar onze website.

Delen:

Lindenhaeghe Legal maakt deel uit van de Lindenhaeghe Groep, een toonaangevende speler in de financiële opleidingssector. Als opleider van duizenden professionals per jaar beschikken…

Meer berichten van partner

Scroll naar boven