Wetboek van Strafvordering naar Raad van State

Het nieuwe Wetboek van Strafvordering is weer een stapje verder richting invoering: het wetsvoorstel is aan de Raad van State voorgelegd voor advies.

Delen:

wetboek-8e841189
foto: Geert Snoeijer

Het huidige Wetboek van Strafvordering dateert van 1926 en is zwaar verouderd. Bovendien is het na zo’n 150 wijzigingen een lappendeken geworden. Daarom is een aantal jaar geleden, in 2014, begonnen met de modernisering van het wetboek, dat de spelregels voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten bevat. Het wetsvoorstel is inmiddels al enige tijd klaar.

Toekomstbestendig

De Commissie-Letschert, die in opdracht van de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Dekker (Rechtsbescherming) onderzoekt hoe het nieuwe wetboek het best kan worden ingevoerd, adviseerde onlangs dat maar snel tot invoering moet worden overgegaan. Met het doorsturen van het wetsvoorstel naar de Raad van State komt invoering weer een stap  dichterbij.

Het gemoderniseerde wetboek is in de woorden van het ministerie van Justitie “een toekomstbestendig wetboek dat voor mensen toegankelijk is, voorziet in een evenwichtig stelsel van rechtswaarborgen en in de praktijk werkt voor de honderdduizend professionals in de strafrechtketen”.

Techniekonafhankelijk

De wetsartikelen zijn techniekonafhankelijk opgeschreven, zodat ze bij nieuwe technologische ontwikkelingen niet steeds hoeven te worden aangepast. Het wetboek bevat nieuwe bevoegdheden om beter op te treden tegen nieuwe vormen van digitale criminaliteit.
Ook voor de nieuwe opsporingsbevoegdheden wordt gewaarborgd dat in een strafrechtelijk onderzoek alleen een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt gemaakt als dat noodzakelijk en gerechtvaardigd is. In het nieuwe wetboek worden de algemene rechtsbeginselen van proportionaliteit en subsidiariteit duidelijk benoemd en expliciet beschermd; in het bestaande wetboek is dat niet het geval.

Kortere doorlooptijden

Het is de bedoeling dat het nieuwe wetboek tot kortere doorlooptijden leidt, doordat rechtszaken sneller afgehandeld kunnen worden. Er komt meer nadruk te liggen op het voorbereidend onderzoek. De rechter-commissaris neemt de onderzoeksbeslissingen tot het moment dat de officier van justitie de procesinleiding heeft ingediend. Dat betekent dat geen driemaandelijkse pro-formazittingen meer nodig zijn en dat sneller beslissingen kunnen worden genomen.

Tekst openbaar

De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven