‘Aanpassing regeling strafontslag rechters noodzakelijk’

Delen:

Door zelf op te stappen ontlopen rechters hun strafontslag wegens kwalijk gedrag, volgens hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert. ‘Gewone’ ambtenaren die zich zouden hebben misdragen kunnen dat niet. Bovend’Eert noemt dit meten met twee maten en daarmee ‘onterecht en onredelijk’. Wat hem betreft wordt hier in de politieke discussie over de uitbreiding van disciplinaire maatregelen voor rechters aandacht aan besteed.

Een ambtenaar die ernstig plichtsverzuim pleegt, kan disciplinair worden ontslagen. Onder plichtsverzuim wordt al datgene verstaan wat een ambtenaar bij een goede uitoefening van zijn functie niet hoort te doen. Voor rechters geldt een bijzondere regeling die anders is dan voor ambtenaren. Voor hen is niet in algemene termen omschreven wanneer sprake is van plichtsverzuim.
De Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren omschrijft specifiek wanneer het opleggen van hetzij een waarschuwing hetzij een (straf)ontslag mogelijk is. De disciplinaire maatregel van ontslag kan onder meer door de Hoge Raad worden opgelegd, indien de rechterlijk ambtenaar door handelen of nalaten ernstig nadeel toebrengt aan de goede gang van zaken bij de rechtspraak of het in haar te stellen vertrouwen.

Uit onderzoek van RTL Nieuws vorig jaar is gebleken dat in de afgelopen tien jaar slechts één rechter is ontslagen vanwege een ernstig alcoholprobleem. En in diezelfde periode zou elf keer een rechter na misdragingen zelf ontslag hebben genomen of vervroegd pensioen hebben gekregen. Volgens Bovend’Eert komt het in de praktijk – net als in elke organisatie – voor dat rechters zich schuldig maken aan (ernstig) plichtsverzuim. “Een strafontslag kunnen zij echter voorkomen door zelf een verzoek tot ontslagverlening bij Koninklijk Besluit in te dienen. Dat is raar en moet onmogelijk worden gemaakt. Als er sprake is van zeer kwalijk rechterlijk gedrag dan zou het rechtsgevoel veel meer worden bevredigd wanneer het ontslag in de vorm van een tuchtmaatregel zou worden verleend. Gewone ambtenaren krijgen in die situatie ook niet de gelegenheid om zelf weg te gaan. Er wordt dus met twee maten gemeten en dat kan niet”, aldus Bovend’Eert.

Woordvoerder van de Raad voor de rechtspraak Michiel Boer stelt dat het incidenteel voorkomt dat rechters vrijwillig ontslag nemen, omdat zij niet het (langdurige) onderzoek naar hun mogelijke misdragingen willen afwachten. “Misschien één of twee keer per jaar. Ik kan me voorstellen dat een reden hiervoor is dat zij geen zin hebben om beschadigd te raken door zo’n onderzoek terwijl ze wellicht uiteindelijk (deels) worden vrijgepleit. Immers, het is niet zeker dat degene die vrijwillig ontslag neemt daadwerkelijk een disciplinaire maatregel opgelegd zou krijgen als hij dat niet had gedaan.”

Verder is het zo dat gewone ambtenaren na een oneervol strafontslag geen aanspraak meer kunnen maken op een uitkering en belanden in de bijstand. “Daarentegen ontvangen rechters die hun disciplinair ontslag hebben weten te omzeilen door op eigen initiatief weg te gaan een wachtgelduitkering. Maar het gaat me niet zozeer om de financiering. Dat is slechts een secundaire onwenselijke bijkomstigheid”, aldus Bovend’Eert.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven