Advocatenorde gebutst verder

Delen:

In de afgelopen twee jaar is de discussie over het onderwerp Law Firm School illustratief geworden voor de scheiding der geesten die er binnen de Orde de laatste jaren is gegroeid. Ruwweg loopt die scheiding tussen groot en klein, of zoals een van de leden van het College van Afgevaardigden het formuleerde: “tussen zij en wij”.

De Algemene Raad die bij monde van Bekkers liet weten met meer belangen rekening te moeten houden dan alleen met dat van het College, stond in deze zaak onder zware druk van de grote kantoren om de poot stijf te houden. Aanvaarding van de motie had mogelijkerwijs ofwel tot een breuk tussen AR en CvA geleid, wegens de weigering van de AR om de motie uit te voeren, ofwel tot een breuk tussen de Orde en de grote kantoren.

De relatie tussen AR en CvA is behoorlijk verziekt. Dat bijna de helft van het CvA voor de motie stemde, dus tegen de AR, is daar een bewijs van. Zelf pleit de AR in het concept jaarverslag over 2008 voor een grondige herziening van die relatie en werkwijze die als ‘obsoleet’ wordt omschreven. Hetgeen ook niet echt helpt in het bewaren van de goede relatie. Daarbij komt dat de huidige stemverdeling binnen het CvA, waarbij de ‘provincie’ oververtegenwoordigd is, volstrekt geen recht doet aan de werkelijke verdeling van het aantal advocaten over het land. Kortom, de Algemene Raad vindt dat het CvA niet een goede afspiegeling vormt van de advocatuur en heeft weinig trek meer in de driemaandelijke Poolse landdagen met het CvA.

De motie die de Haagse deken Lieneke Bruins woensdag in stemming bracht, kon op zich op grote steun binnen het CvA rekenen. Het merendeel van de afgevaardigden heeft namelijk groot genoeg van het getalm en getreuzel van de AR in deze zaak. Aan het begin van de vergadering werd door de AR nog maar eens meegedeeld dat er overleg is met universiteiten over het feit dat er sprake is van lacunes in de kennis van afgestudeerden. Tevens is met vertegenwoordigers van Law Firm School en Brauwerij (De Brauw) gesproken over een inhoudelijke verzwaring van het curriculum van de eigen Beroepsopleiding van de Orde. Deze zou gecomprimeerd moeten worden, hetgeen er op neer zou komen dat deelnemers meer huiswerk moeten maken en niet langer tijdens de cursus de krant kunnen lezen, aldus AR-lid Van den Puttelaar. Onduidelijk was echter of dit er toe zou leiden dat de Law Firm School voortaan ‘on top of’ of nog steeds in plaats van de Beroepsopleiding zou voortbestaan.

De voortdurende onzekerheid was dus voor Bruins en de Haagse fractie aanleiding om een motie in te dienen waarbij er geen vrijstelling meer zou worden gegeven aan LFS en Brauwerij en waardoor de AR gedwongen zou worden om tot duidelijker standpunten te komen.

Dat de motie-Bruins uiteindelijk werd verworpen kwam zeker niet omdat het merendeel van het CvA het oneens was met de strekking ervan. Op het moment supreme schrok toch een aantal afgevaardigden terug voor de consequenties. Tijdens de lunch was er blijkbaar flink gelobbyed. Opvallend was de rol van algemeen deken Willem Bekkers die zich geheel afzijdig hield van de discussie en de inhoudelijke verdediging overliet aan de portefeuillehouders. Pas voorafgaand aan de stemming over de motie (en waarschijnlijk dus al eerder tijdens de lunch) greep Bekkers in. Zijn waarschuwing dat de motie waarschijnlijk niet te handhaven was, en nog wat andere barse woorden (‘Bittere, bittere teleurstelling”) zorgden er voor dat alsnog een aantal twijfelaars toch niet zo flink bleek, en tegen de motie stemde zodat een ernstige botsing kon worden afgewend.

De felheid van Bekkers was overigens niet bij alle leden van het CvA in goede aarde gevallen, zo bleek bij de rondvraag. Bekkers sprak daarop nog wat zalvende woorden over het grote respect dat hij had voor de indieners van de motie en hoeveel hij wel niet geleerd had, maar dat hij helaas ondanks zijn gevorderde leeftijd soms emoties boven argumenten liet prevaleren.

Het is maar goed dat Bekkers onlangs afscheid nam als partner bij Wijn en Stael en als eenpitter is begonnen. Dat geeft hem voldoende gelegenheid de komende tijd nog meer tijd en energie in de Orde te steken. De vraag is of Bekkers na deze zittingsperiode er nog een jaartje aan vastplakt. Zijn routine , natuurlijk gezag en volhoudingsvernogen zal de komende tijd hard nodig zijn. Mits hij zijn af en toe optredende driftigheid iets beter in de hand kan houden. Het dossier Law Firm School, dat door het CvA wordt aangegrepen de onderlinge krachten te meten, is te gevoelig om aan anderen over te laten. Het is in ieder geval geen dossier om een opvolger blij mee te maken.

Michiel van Kleef, hoofdredacteur Mr.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Ook interessant:

Scroll naar boven