Afwijking gunningssystematiek wordt gemeente fataal

Aanbestedingsrecht is formaliteitenrecht. Veelal zijn inschrijvers hiervan de dupe. Een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant herinnert aanbestedende diensten eraan dat ook zij de nadelen van dit formalistische rechtsgebied kunnen ondervinden. Alertheid geboden!
(foto: Depositphotos-nejron)

Aanbestedingsrecht is formaliteitenrecht. In veel gevallen ondervinden inschrijvende partijen hiervan de nadelen. Zo komt het voor dat een inschrijving die slechts enkele minuten te laat is ingediend ongeldig wordt verklaard. Ook het ontbreken van een handtekening, een overschrijding van het voorgeschreven aantal woorden of het vergeten aan te leveren van een formulier kan leiden tot terzijdelegging van de inschrijving. Een zure uitkomst, omdat deelnemers aan een aanbestedingsprocedure in de regel veel tijd en dus ook kosten steken in de voorbereiding van een zo goed mogelijk scorende aanbieding.  Artikel 2.55 Aanbestedingswet 2012 biedt aanbestedende diensten de mogelijkheid om een ondernemer te vragen om diens inschrijving nader toe te lichten of aan te vullen. In een enkel geval kan dit uitkomst bieden, maar de constante lijn in de jurisprudentie is sinds jaar en dag toch wel dat een inschrijver die een formaliteit over het hoofd ziet meestal aan het kortste eind trekt.

Af en toe worden aanbestedende diensten er door een gerechtelijke uitspraak aan herinnerd dat ook zijzelf de nadelen van dit formalistische rechtsgebied kunnen ondervinden. Zie in dit verband het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant van 19 april 2022. De gemeente Helmond heeft een Europese aanbestedingsprocedure georganiseerd voor het beheer en de exploitatie van het gemeentelijke zwembad. Drie partijen dienen op 14 februari 2022 een inschrijving in. Op 16 februari 2022 laat de concerninkoper aan een van de inschrijvers, Sportfondsen Exploitaties 6 B.V. (hierna: Sportfondsen), weten dat de inschrijvingssom op het inschrijfformulier dermate hoog is, dat een gunning op beste prijs/kwaliteit onwaarschijnlijk is. De oorzaak schijnt gelegen te zijn in een aanpassing die Sportfondsen zou hebben doorgevoerd in het inschrijfformulier. Volgens Sportfondsen is sprake van een fout die zich leent voor eenvoudig herstel. Zij start een kortgedingprocedure, waarin onder meer staking van de aanbestedingsprocedure wordt gevorderd.

De voorzieningenrechter wijst de stakingsvordering toe zonder toe te komen aan de vraag of herstel van de fout toelaatbaar is of niet. Reden is dat de gemeente is afgeweken van de bekendgemaakte gunningssystematiek. Op grond van de systematiek dient eerst een beoordeling aan de hand van de kwalitatieve criteria plaats te vinden en wordt daarna pas naar de prijs gekeken. Uit het bericht van de concerninkoper volgt echter dat direct al naar de prijs is gekeken. Volgens de voorzieningenrechter is dat een schending van de algemene beginselen van het aanbestedingsrechtsrecht die de gemeente fataal wordt. De gemeente probeert zich nog te verweren door te betogen dat geen sprake is van een inhoudelijk oordeel nu de concerninkoper de e-mail heeft verzonden, maar daar gaat de rechter niet in mee. Toepassing van het standaardarrest van het Europese Hof van Justitie inzake Succhi di Frutta pur sang!

 

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven