Alleen maar nette mensen

Delen:

Het had de titel van een roman kunnen zijn: alleen maar nette mensen. Een Ridderzaal vol rechters, officieren en andere justitiële notabelen. Een mooie intrada door het Michiel Adriaenszoon de Ruyter kwintet, een binnenschrijdende vorstin en haar cortège, interessante voordrachten en als intermezzo optredens van aankomende kleinkunstenaars. Ja, de viering van 200 jaar rechterlijke macht afgelopen vrijdag in Den Haag was een echt feest onze koningin waardig.

Overal in den lande werd dankzij de zegeningen der techniek meegeluisterd. Bij de rechtbanken, de parketten en de hoven zaten mede medewerkers van de rechterlijke macht met de oren tegen de draadloze omroep geplakt om onder meer Geert Corstens, president van de Hoge Raad, mooie woorden te horen spreken, onder meer refererend aan een nummer van Huub van der Lubbe (De Dijk): “Met het recht, the rule of law, is het net zoals in dit liedje: een man weet niet wat hij mist, maar als ze er niet is, weet een man pas wat hij mist.”

Ook de andere leden van het justitiële supertrio kwamen aan het woord. Zo hield super PG Herman Bolhaar een pleidooi om het slachtoffer fysiek een eigen plaats te geven in de rechtszaal. Ook werd hij niet oninteressant ondervraagd over de tegenstrijdigheid van de training in afstandelijkheid die elke OM-er ondergaat en de noodzaak om ook als OM meer empathie richting slachtoffer uit te stralen.

Natuurlijk was Erik van den Emster, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, aanwezig. Hij was, in aanwezigheid van onder meer minister Opstelten van V & J, opmerkelijk kritisch over de huidige kabinetsplannen tot onder meer een drastische verhoging van de griffierechten. Hij verdedigde zich tegen uitlatingen van onder meer CDA-fractievoorzitter van Haersma Buma die in een filmpje dat werd getoond onder meer zei dat burgers te veel de indruk hebben dat rechters te weinig uit het raam kijken en onvoldoende weten wat er in de samenleving speelt. Volgens Van den Emster een onterechte stellingname: “Natuurlijk weten rechters wat er speelt.” En met instemming citerend: “The law must be stable, but it must not stand still.”

En toen was het weer tijd voor presentatrice Margriet Vroomans de bijeenkomst te beëindigen. Helaas herhaalde ze haar fout van het begin waarbij ze gewag maakt van het feit dat overal in het land de medewerkers van de gerechtshoven meekeken en luisterden, daarmee het gehele OM en de rechtbanken buiten beschouwing latend. Het was waarschijnlijk het enige tekstje van de hele middag dat niet door meerdere paren ogen aan een grondige inspectie was onderworpen.

48587-DSC 0592-528

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven