Arbitrage en het contractueel beding in de zaak Nouri

Delen:

Beeld: Depositphotos

Vanmiddag plaatsten wij al een blogbericht over de zaak-Nouri, maar middels dit bericht gaan Sophie en Myrthe iets dieper in op de inhoud. Volgens de advocaat van de familie van Nouri moet dit geschil namelijk worden voorgelegd aan de arbitragecommissie van de KNVB, omdat dit is bepaald in het contract van Nouri.

Arbitrage zaak Nouri
Deze week werd bekend gemaakt dat de familie van Nouri naar de arbitragecommissie van de KNVB stapt. De reden hiervoor is om Ajax aansprakelijk te stellen voor het handelen of nalaten van de club waardoor Nouri en zijn familie schade hebben geleden. Wat er precies fout zou zijn gegaan gaat voor dit artikel wat ver, maar wat vaststaat is dat er in de medische wereld veel geluiden rondgaan dat de artsen niet juist hebben gehandeld. Het is erg belangrijk voor de familie van Nouri dat er een duidelijke uitspraak komt, niet alleen voor Nouri maar ook voor de voetbalwereld.

Wel of geen arbitrage?
Volgens de advocaat van de familie van Nouri moet dit geschil worden voorgelegd aan de arbitragecommissie van de KNVB, omdat dit is bepaald in het contract van Nouri. Het is inderdaad zo dat een overeenkomst, waarin je bepaalt dat geschillen beslecht worden middels arbitrage, de weg naar de burgerlijke rechter kan blokkeren. Als arbitrage contractueel wordt vastgelegd als wijze van geschilbeslechting, dan moet die route ook gevolgd worden. Zo’n procedure kan een risico met zich meebrengen, zeker vanwege het feit dat tegen een uitspraak van deze arbitragecommissie geen beroep open staat. Daarnaast kun je jezelf afvragen of de commissie over voldoende kennis en expertise beschikt. Hoogleraar Marjan Olfers is van mening dat dit niet het geval is.

Arbitrage KNVB       
De KNVB heeft een college van arbiters. Dit is een onafhankelijk orgaan die dus met uitsluiting van de burgerlijke rechter alle geschillen tussen leden en de KNVB beslecht. Als er een geschil wordt voorgelegd ter arbitrage, wordt een arbitragecommissie samengesteld. Deze commissie bestaat uit één meester in de rechten en twee personen in de hoedanigheid van lid van de KNVB die bestuurders, oefenmeesters of spelers vertegenwoordigen.

Arbitrage of burgerlijke rechter: een aantal grote verschillen
Tegen een uitspraak van de burgerlijke rechter kun je in hoger beroep, zo bepaalt artikel 332 Rv. Arbitraal hoger beroep is slechts mogelijk indien de partijen daarin bij overeenkomst hebben voorzien (zie artikel 1061b Rv). De KNVB heeft in dit geval bepaald dat hoger beroep tegen een vonnis in de voetbalwereld niet mogelijk is. Als er geen hoger beroep mogelijk is, kunnen de partijen alsnog naar de rechter stappen en vragen om het vonnis van de arbitragecommissie te vernietigen. Dit is natuurlijk wel omslachtig en tijdrovend.

Daarnaast wordt een procedure bij de rechter als ‘formeel’ gezien. Arbitrage is rechtspraak buiten de gewone rechtbank om en wordt daarom vaker gezien als informeel. Ook zit er verschil in de duur van een procedure. Arbitrage verloopt over het algemeen aanzienlijk sneller dan een zaak bij de burgerlijke rechter.

Een arbitraal vonnis kan pas ten uitvoer worden gelegd als de voorzieningenrechter van de rechtbank verlof heeft verleend. Eén van de partijen moet hierom verzoeken, zo staat in artikel 1062 Rv.

Arbitrage, alsnog naar de burgerlijke rechter?
Tot 2015 stond het de voorzieningenrechter vrij zich al dan niet onbevoegd te verklaren als er een arbitrageovereenkomst lag. Per 1 januari 2015 is artikel 1022a Rv ingevoerd. Hierin is bepaald dat een overeenkomst tot arbitrage partijen niet belet om een verzoek bij de gewone rechter in te dienen wat betreft een maatregel tot bewaring van recht. Daarnaast kan een partij zich alsnog tot de voorzieningenrechter of tot de kantonrechter in kort geding wenden.

Als de andere partij zich voor de zaak inhoudelijk start beroept op het bestaan van een overeenkomst tot arbitrage, dan kan de rechter zich uitsluitend bevoegd verklaren als de gevraagde beslissing niet of niet tijdig in arbitrage kan worden verkregen. Sinds 1 januari 2015 zal de burgerlijke rechter zich dus sneller onbevoegd moeten verklaren. De reden daarvan is dat de wetgever heeft aangegeven dat in gevallen waarin partijen arbitrage zijn overeengekomen, de geschillenbeslechting ook zoveel mogelijk door arbitrage dient plaats te vinden. Dus afspraak is afspraak, tenzij er naar het oordeel van de rechter dus redenen zijn waarom arbitrage geen uitkomst kan bieden.

Duidelijke uitspraak
Terug naar de zaak ‘Appie’. Met een procedure via de arbitragecommissie van de KNVB zal de familie het belang van Nouri dienen. Hij zal namelijk zijn hele leven in verschillende opzichten afhankelijk zijn van hulp en verzorging. De familie vindt het daarom, zoals eerder al aangegeven, van groot belang dat er duidelijkheid komt. Een noodsituatie kan immers óók andere spelers treffen.

De arbitragecommissie van de KNVB behandelt deze zaak binnen drie maanden, we zullen jullie op de hoogte houden!

 

Lees meer over:

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven