Nathalie Amiel en Ivette Mol

Artikelen van Nathalie Amiel en Ivette Mol

Verhuurders worden gestimuleerd om te investeren in woningverduurzaming. De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat niet alle hiermee gepaard gaande kosten als servicekosten kunnen…
Online inkomsten en een coronahuurkorting, onredelijke administratiekosten en een aangenomen wetsvoorstel dat niet in werking mag treden….
Scroll naar top