Nathalie Amiel en Ivette Mol

Artikelen van Nathalie Amiel en Ivette Mol

Online inkomsten en een coronahuurkorting, onredelijke administratiekosten en een aangenomen wetsvoorstel dat niet in werking mag treden….
Is een verhuurder, ondanks exoneraties, aansprakelijk voor de aanwezigheid van asbest en de als gevolg daarvan door huurder geleden schade?…
Na tientallen kortgedinguitspraken, zijn de eerste bodemuitspraken gepubliceerd in zaken waarin de huurder vanwege coronamaatregelen huurprijsvermindering vordert. Dit leidt tot een voorzichtige rode draad,…
In deze bijdrage over twee veelbelovende wetsvoorstellen aandacht voor een verstopte coronamaatregel en een kreet uit de praktijk die is opgepikt door het (gevallen)…
Volgens het eerste huurrechtelijke ‘corona-arrest’ van een hof is de coronacrisis een onvoorziene omstandigheid die een tijdelijke huurkorting rechtvaardigt. …
Wil een huurder een eenzijdige beëindiging van de huurovereenkomst bewerkstelligen? De Wet Homologatie Onderhands Akkoord biedt mogelijk raad….
De kantonrechter in Maastricht (ECLI:NL:RBLIM:2020:5959) concludeerde onlangs dat de huurder bij een omzethuur een grote, maar niet-onbegrensde, vrijheid heeft zijn bedrijfsvoering in te richten:…
Scroll naar top