Nathalie Amiel en Ivette Mol

Artikelen van Nathalie Amiel en Ivette Mol

Verhuurders worden gestimuleerd om te investeren in woningverduurzaming. De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat niet alle hiermee gepaard gaande kosten als servicekosten kunnen…
Online inkomsten en een coronahuurkorting, onredelijke administratiekosten en een aangenomen wetsvoorstel dat niet in werking mag treden….
Is een verhuurder, ondanks exoneraties, aansprakelijk voor de aanwezigheid van asbest en de als gevolg daarvan door huurder geleden schade?…
Na tientallen kortgedinguitspraken, zijn de eerste bodemuitspraken gepubliceerd in zaken waarin de huurder vanwege coronamaatregelen huurprijsvermindering vordert. Dit leidt tot een voorzichtige rode draad,…
Scroll naar top