William Schonewille

William Schonewille is advocaat en partner financieel recht bij BarentsKrans.

Artikelen van William Schonewille

In deze Snelrecht twee deelonderwerpen: (1.) de hertoetsing van alle rentederivaten bij (niet-professionele) MKB-ondernemingen en (2.) de totstandkoming tijdelijk klachtenloket voor rentederivaten. Hertoetsing. De…
Renteswaps (een contract met de bank waarbij (meestal) een variabele rente wordt geruild voor een vast rente) staan alweer even volop in de (juridische)…
Het financiële recht kent een vorm van verplichte ADR. Vergunninghoudenders moeten zich op grond van de toezichtwetgeving verplicht aansluiten bij een door de minister…