Yvette Dissel

Yvette Dissel is partner bij Boontje Advocaten & Mediators en volledig gespecialiseerd in het arbeidsrecht, met een nadruk op medezeggenschapsrecht, reorganisaties, overgang van onderneming, de positie van de statutair directeur en advisering op internationaal niveau.

Artikelen van Yvette Dissel

Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd krijgt mondeling van zijn werkgever te horen dat zijn arbeidsovereenkomst niet zal worden voortgezet. Volstaat dit?…
Indien een partij de arbeidsovereenkomst onregelmatig heeft opgezegd, kan de andere partij aanspraak maken op een gefixeerde schadevergoeding. De hoogte van deze schadevergoeding is…
Scroll naar top