Werknemer twee keer in proeftijd ontslagen bij dezelfde werkgever

Een werknemer wordt bij dezelfde werkgever twee keer in de proeftijd ontslagen. Kan dat?

De werknemer is per 1 september 2023 in dienst getreden bij de werkgever in de functie van Chief of Staff (CoS) voor de duur van een jaar met een proeftijd van een maand. Deze arbeidsovereenkomst is in de proeftijd beëindigd, omdat al spoedig na 1 september 2023 zou zijn gebleken dat de werknemer als CoS niet op zijn plek zat. In september 2023 hebben partijen gesproken over de invulling van een mogelijke nieuwe functie, namelijk de functie van Chief Digital Officer (CDO). Vervolgens zijn partijen per 1 oktober 2023 een nieuwe, tweede, arbeidsovereenkomst met elkaar aangegaan voor de functie van CDO. Ook in deze arbeidsovereenkomst is bepaald dat de eerste maand als proeftijd geldt. Het dienstverband is van korte duur: op 30 oktober 2023 wordt ook deze tweede arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang door de werkgever in de proeftijd opgezegd. De werknemer stelt zich op het standpunt dat dit proeftijdontslag niet rechtsgeldig is, omdat het tweede proeftijdbeding nietig zou zijn. Partijen waren immers al eerder met elkaar een proeftijdbeding overeengekomen.

Het proeftijdbeding
Op grond van artikel 7:652 BW kunnen partijen bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor langer dan zes maanden een proeftijdbeding overeenkomen. Tijdens de proeftijd kunnen zowel de werknemer als de werkgever de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Aangezien de proeftijd is bedoeld om de werknemer en de werkgever op proefondervindelijke basis met elkaar te laten kennismaken, is het in beginsel niet toegestaan dat in een opvolgende arbeidsovereenkomst een nieuw proeftijdbeding wordt overeengekomen. Dit is anders wanneer de opvolgende arbeidsovereenkomst duidelijk andere vaardigheden en/of verantwoordelijkheden van de werknemer eist dan de vorige arbeidsovereenkomst (artikel 7:652 lid 6 BW). Doorslaggevend is of in de identiteit van de opvolgende arbeidsovereenkomst zoveel is veranderd, dat partijen elkaar daarin nog niet voldoende hebben kunnen leren kennen.

Naar het oordeel van de kantonrechter Middelburg is in dit geval sprake van een dergelijke uitzondering  (ECLI:NL:RBZWB:2024:2678). Uit onder meer de functiebeschrijvingen volgt dat de CDO, anders dan de CoS, verantwoordelijk is voor de opzet en uitvoering van de gehele digitale strategie binnen de organisatie van de werkgever. Hiervoor zijn andere vaardigheden vereist dan voor de functie van CoS. De werkzaamheden van de CDO spelen zich bovendien af op een veel meer gespecialiseerd terrein dan die van de CoS. Naar het oordeel van de kantonrechter wordt de identiteit van de arbeidsovereenkomst met de functiewissel geacht te zijn gewijzigd, waarbij ook duidelijk andere vaardigheden en/of verantwoordelijkheden zijn vereist. Dit leidt ertoe dat het proeftijdbeding in de tweede arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is overeengekomen en dat de werkgever deze arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd heeft kunnen opzeggen.

Commentaar
De uitspraak van de kantonrechter Middelburg laat zien dat een werknemer twee keer achter elkaar bij dezelfde werkgever tijdens de proeftijd kan worden ontslagen. Hiervoor is wel van belang dat de nieuwe functie van de werknemer duidelijk andere vaardigheden en/of verantwoordelijkheden vereist en dat partijen elkaar daarin nog niet voldoende hebben kunnen leren kennen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt een

Scroll naar boven