Oei-foei-doei?

Een werkgever hanteert een ‘oei-foei-doei-beleid’; een beleid waarbij de werknemer zich maximaal drie waarschuwingen kan permitteren en bij een volgende waarschuwing op staande voet wordt ontslagen. Is de werkgever met dit beleid buiten zijn boekje gegaan of schept hij hiermee juist duidelijkheid voor zijn werknemers?
beeld: Depositphotos

Deze vraag speelde op toen een werknemer bij de vierde officiële waarschuwing op staande voet werd ontslagen. De werknemer is sinds 2022 als game presenter in dienst bij Stakelogic, een bedrijf dat zich richt op online casinospellen. Binnen een periode van een half jaar kreeg de werknemer vier officiële waarschuwingen voor (1) ongeoorloofde afwezigheid, (2) het niet dragen van de voorgeschreven bedrijfskleding in de studio van Stakelogic, (3) het niet verschijnen op een geplande afspraak bij de bedrijfsarts, en (4) doordat de werknemer tijdens een ziekmelding drinkend en feestend te zien zou zijn op een filmpje. De laatste drie officiële waarschuwingen vonden in één week plaats. Volgens Stakelogic heeft de werknemer door haar houding en gedrag het werken binnen Stakelogic onmogelijk gemaakt. Onder verwijzing naar het binnen Stakelogic geldende ‘oei-foei-doei’ beleid wordt de werknemer bij de vierde officiële waarschuwing op staande voet ontslagen. 

Ontslag op staande voet

Het ontslag op staande voet is de meest vergaande maatregel binnen het arbeidsrecht. De werknemer verliest immers per direct zijn baan en daarmee ook zijn inkomen uit werk. Ook zal de werknemer doorgaans geen aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering. De wet stelt daarom hoge eisen aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Zo is een ontslag op staande voet alleen geldig als sprake is van een dringende reden en er onverwijld is opgezegd, onder onverwijlde mededeling van die dringende reden aan de werknemer (art. 7:677 BW). Gelet op de gevolgen die een ontslag op staande voet voor een werknemer heeft, mag een ontslag op staande voet niet te lichtvaardig worden gegeven.

In het geval van Stakelogic oordeelt de kantonrechter Eindhoven dat, ongeacht het beleid dat wordt gehanteerd, gekeken zal moeten worden naar de zwaarte van incidenten waarop de waarschuwingen en sancties worden gebaseerd (ECLI:NL:RBOBR:2024:2358). Bij Stakelogic was geen sprake van een herhaald incident en viel de ernst ervan te relativeren, aldus de kantonrechter. De kantonrechter oordeelt verder dat geen van de incidenten een dringende reden voor een ontslag op staande voet vormt, ook niet in zijn geheel. Wat betreft het door de werknemer geposte filmpje begrijpt de kantonrechter de verontwaardiging van Stakelogic tegen de achtergrond van de re-integratiefase waarin de werknemer zich bevond en de afmelding voor werk de volgende dag. Wel vindt de kantonrechter dat Stakelogic vrij primair hierop heeft gereageerd door de werknemer niet eens de kans te bieden om uitleg te geven.

Daar was wel reden toe gelet op de medische aspecten en gelet op het feit dat de gebeurtenis in privétijd plaatsvond. Hierdoor heeft Stakelogic zich de kans ontnomen een afgewogen beslissing te nemen. Bovendien had Staklogic kunnen kiezen voor een lichtere sanctie waarmee zij ook meer zou aansluiten bij haar verzuimreglement. Het ontslag op staande voet wordt dan ook vernietigd.

Commentaar

In dit geval hielp het oei-foei-doei-beleid Stakelogic niet bij het in stand houden van het ontslag op staande voet. Daarbij speelde de inhoud van de waarschuwingen een rol, alsook het feit dat geen sprake was van een herhaald incident. De uitspraak laat zien dat een werkgever steeds, ook al is er een bedrijfsbeleid, per geval zal moeten blijven beoordelen of sprake is van een situatie die een ontslag op staande voet oplevert. Afhankelijk van de omstandigheden kan een incident leiden tot een ontslag op staande voet, ook als de werkgever géén oei-foei-doei-beleid hanteert.  

 

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven