Belangrijke nieuwe regelgeving omtrent salarisadministratie

Delen:

Het is een nieuw jaar en dat betekent ook weer nieuwe regels en wijzigingen op het gebied van salarisadministratie. Aangezien het soms moeilijk kan zijn om wijzigingen bij te houden hebben we hier een kort overzicht van alle belangrijke veranderingen van salarisadministratie in 2024.

1. Verhoging reiskostenvergoeding

De eerste belangrijke wijziging is de reiskostenvergoeding. Vanaf 1 januari gaat de reiskostenvergoeding omhoog van €0,21 per kilometer naar €0,23 per kilometer, zonder dat hier belasting over hoeft te worden betaald. Het maakt hierbij niet uit welk vervoermiddel er gebruikt wordt. Daarnaast kan er voor gekozen worden om de werkelijk gemaakte reiskosten uit te laten betalen.

2. Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Ook is het plan van het kabinet om een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in te voeren. In het voorjaar van 2024 zal een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer worden ingediend, met als doel zelfstandige ondernemers beter te beschermen in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

3. Minimumuurloon verhoogd

Werkgevers zijn vanaf 2024 volgens de wet verplicht om werknemers het minimumuurloon te betalen. Voor werknemers van 21 jaar of ouder geldt een vast minimumuurloon van €13,27. Werknemers onder de 21 jaar hebben sinds dit jaar ook een vast minimumuurloon oplopend van €3,98 tot € 10,62 afhankelijk van de leeftijd. Er zijn vanaf dit jaar geen vaste minimum maand-, week- en daglonen meer.

4. Verhoging arbeidskorting

In 2024 gaat ook de arbeidskorting omhoog. Voor mensen die werken gaat de korting met €115,- omhoog. Werkenden met een salaris vanaf het minimumloon tot bijna € 40.000 gaan er hierdoor op vooruit. Ook mensen met een hoger inkomen zullen er op vooruit gaan, alleen is de stijging minder groot om de extra maatregelen te bekostigen voor de mensen met een lager inkomen.

5. Wijzigingen loonbelasting

Daarnaast heeft het kabinet een aantal maatregelen opgenomen in het Belastingplan Pakket van 2024. Met deze maatregelen gaan werkende, gepensioneerde en de meest zzp’ers en ondernemers netto meer overhouden dit jaar. Ook de onbelaste reiskostenvergoeding en de onbelaste vrijwilligersvergoeding gaan dit jaar omhoog.

6. Werkkostenregeling

Vanaf 2024 wordt de vrij besteedbare ruimte in de Werkkostenregeling (WKR) verhoogd van 1,7% naar 1,92%, met betrekking tot een loonsom tot € 400.000. Voor het jaar 2024 gelden de volgende opbouwpercentages: tot een loonsom van € 400.000,- bedraagt de opbouw 1,92%. Voor de loonsom boven de € 400.000,- wordt een opbouw van 1,18% vrije ruimte gehanteerd. Dit vertegenwoordigt een vermindering ten opzichte van de 3% opbouw over de initiële € 400.000,- loonsom in het jaar 2023.

7. Reiskosten rapport uitstoot CO2

Vanaf dit jaar is het ook verplicht voor organisaties met meer dan 100 werknemers om te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van de werknemers. Deze verplichting staat bekend als de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPN). Uiterlijk 30 juni 2025 kunnen de gevraagde gegevens over 2024 worden ingestuurd.

8. Verhoging thuiswerkvergoeding

Wanneer je vanuit huis werkt heb je recht op een thuiswerkvergoeding. Deze vergoeding is in 2024 verhoogd van €2,15 naar €2,35 per thuisgewerkte dag. De hoogte van de thuiswerkvergoeding is niet afhankelijk van de gewerkte uren die je die dag hebt gewerkt maar van het aantal dagen dat er thuis is gewerkt.

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven