Benoeming staatsraden

Delen:

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om vijf personen voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad van State.

De heer prof. dr. M. van der Nat en de heer prof. mr. L.F.M. Verhey worden voorgedragen voor benoeming tot staatsraden in de afdeling advisering van de Raad van State. De heer Van der Nat is sinds 1993 hoogleraar Treasury Management aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De heer Verhey is sinds 2000 hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht. Beide benoemingen gaan in per 1 maart 2011.

De heer mr. G. van der Wiel en mevrouw mr. E. Steendijk worden voorgedragen voor benoeming tot staatsraden in de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De heer Van der Wiel is sinds 1995 werkzaam bij de Centrale Raad van Beroep, sinds 2008 als vice-president. Mevrouw Steendijk is sinds 2005 voorzitter sector bestuursrecht rechtbank Zwolle-Lelystad. Beide benoemingen gaan in per 1 april 2011.

De heer prof. dr. M.W.C. Feteris wordt voorgedragen voor benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst van de Raad van State. De heer Feteris is sinds 1994 hoogleraar formeel belastingrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Sinds 2008 is hij raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer). Door zijn benoeming zal verbinding worden gelegd tussen de Hoge Raad der Nederlanden en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in het belang van versterking van de rechtseenheid. De benoeming gaat in per 1 maart 2011. (bron: ANP)

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven