Bestuursrechtcolleges regelen privacy zelf

Delen:

Foto: Pixabay

Omdat het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door de gerechten niet valt onder de Autoriteit Persoonsgegevens, hebben ook de drie hoogste bestuursrechtcolleges daarvoor een eigen protocol opgesteld. Een interne AVG-commissie, bestaande uit leden van deze colleges, adviseert over de afhandeling van klachten over privacyrechten.

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de gerechtsbesturen van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt bij bestuursrechtelijke beroepszaken. De Autoriteit Persoonsgegevens is niet bevoegd om daarop toezicht uit te oefenen, aldus de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te waarborgen moet dat toezicht worden belegd bij een instantie binnen de rechterlijke organisatie. De wetgever heeft het aan de rechterlijke instanties zelf overgelaten dit te regelen. De Afdeling bestuursrechtspraak, de CRvB en het CBb hebben als hoogste bestuursrechters daarvoor een gezamenlijke Regeling verwerking persoonsgegevens bestuursrechtelijke colleges opgesteld.

De drie hoogste bestuursrechtelijke colleges hebben gezamenlijk een AVG-commissie ingesteld. Deze adviseert de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak of het gerechtsbestuur van de CRvB of het CBb over de afdoening van klachten die gaan over een beslissing op een verzoek om toepassing van de privacyrechten in de AVG. De commissie bekijkt of bij de verwerking van de persoonsgegevens van de klager inbreuk is gemaakt op de AVG.

In de Regeling verwerking persoonsgegevens bestuursrechtelijke colleges staan verder de werkwijze en de samenstelling van de AVG-commissie. De AVG-commissie wordt samengesteld uit leden van de drie bestuursrechtelijke colleges.

De volledige tekst van de Regeling verwerking persoonsgegevens bestuursrechtelijke colleges staat op de website van de Raad van State en de website van de Rechtspraak, als onderdeel van de privacyverklaring die onlangs is aangepast aan de AVG. Wie gebruik wil maken van zijn privacyrechten, kan een verzoek indienen via een speciaal formulier. Wie niet tevreden is over het gebruik van zijn persoonsgegevens in een bestuursrechtelijke procedure, kan met een klachtformulier een klacht indienen. Deze formulieren zijn ook te vinden op beide websites.

Voor rechtbanken en gerechtshoven geldt de Regeling toezicht verwerking persoonsgegevens door gerechten en het parket bij de Hoge Raad.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven