Bossche Balie: Algemene Raad luistert onvoldoende naar College

Delen:

De Algemene Raad van de Advocatenorde wuift kritiek vanuit het College van Afgevaardigden te makkelijk weg en wekt soms de indruk niet goed te voelen wat er binnen de verschillende fracties leeft.

Dat is te lezen in een notitie van de Bossche fractie in het College van Afgevaardigden (CvA) van de Advocatenorde. Aanstaande vrijdag vergadert het College in Utrecht. De fractie is in zijn algemeenheid ontevreden over de wijze waarop het College vergadert. De vergaderingen worden omschreven als “langdradig, weinig constructief, en veelal niet aangenaam van sfeer. (…) De aanwezigheid daarbij wordt door veel leden meer gezien als een “nuttige plicht” dan als een positieve manier om het functioneren van de advocatuur, intern en binnen de maatschappij, te stimuleren.”

Concreet heeft de Bossche fractie kritiek op te late toesturen van de stukken, op de wijze waarop het spreekrecht is geregeld, op het feit dat er hoofdelijk in plaats van per fractie wordt gestemd. Ook het feit dat de leden van het College zichzelf veelvoudig herhalen draagt niet bij tot de levendigheid.

Oplossingen

Gepleit wordt daarom voor het invoeren van een systeem van fractiespecialisten en een systeem van stemmen per fractie. Hierdoor zouden de vergaderingen inhoudelijker en levendiger kunnen worden: “Als het aantal ter vergadering aanwezige leden van het College vermindert, en de leden die wel aanwezig zijn daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in de onderwerpen van de vergadering, goed voorbereid zijn en zich beperken tot “nieuwe” standpunten en niet steeds in herhaling vervallen, zal dat de levendigheid van de vergadering ongetwijfeld bevorderen, en de duur van de vergaderingen bekorten. Naar onze overtuiging zal dat dadelijk leiden tot een betere sfeer. Als daarnaast de leden van het College en de leden van de Algemene Raad zich realiseren dat zij niet als vijanden tegenover elkaar staan, maar gezamenlijk streven naar een door eenieder gewenst doel, behoud en verbetering van de positie van de advocatuur in de maatschappij, dan zal het vierde gesignaleerde probleem zich waarschijnlijk zelf oplossen.”

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven