Carrierèwisselingen bij AKD, NautaDutilh, Loyens & Loeff

Delen:

Deze week een uitgebreid overzicht van wijzigingen en benoemingen bij verschillende grote advocatenkantoren, namelijk bij AKD, NautaDutilh, Houthoff Buruma en Loyens & Loeff.

AKD benoemt nieuwe partners

Advocaten- en notariskantoor AKD heeft per 1 juni 2010 mr. Esther Broeren en mr. Janine Mazel benoemd tot partner-aandeelhouders en mr. Stefan Bais benoemd tot salary partner. De drie partners zijn benoemd op 18 mei jl. tijdens een aandeelhoudersvergadering. Bert Heikens, bestuursvoorzitter laat weten dat de nieuwe partners een jonge dynamische generatie vertegenwoordigen waar veel van verwacht wordt.

Esther Broeren is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Zij heeft vergaande kennis en ervaring op het gebied van het milieurecht met een focus op activiteiten met gevaarlijke stoffen. Zij publiceert en doceert met regelmaat op deze gebieden en staat onder meer diverse bedrijven in de (petro)chemische industrie bij.

Janine Mazel is gespecialiseerd in het bouw- en vastgoedrecht. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder internationale bouwcontracten, projectontwikkeling, publiek-private samenwerking, binnenstedelijke herstructurering en due diligence bij bouw- en vastgoedondernemingen.

Stefan Bais is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en houdt zich met name bezig met nationale en internationale vennootschapsrechtelijke herstructureringen, fusies en overnames. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met procederen en algemene advisering van Nederlandse en buitenlandse ondernemingen.

Wisseling van de wacht bij NautaDutilh

Met de overdracht van de voorzittershamer aan Michaëla Ulrici heeft NautaDutilh sinds 1 juni een vernieuwd bestuur in functie. Naast de nieuwe voorzitter en de in 2005 aangetreden Peter van der Meij, bestaat het bestuur verder uit Warner Roeters van Lennep en Erik Geerling. Na twee termijnen van drie jaar als voorzitter heeft Marc Blom zijn praktijk op het gebied van Banking & Finance hervat. Eerder dit jaar verliet Jan Loorbach het bestuur voor de functie van Algemeen Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Benoemingen Hoogleraren

De Universiteit van Tilburg heeft prof. dr. Frank Hendrickx per 1 mei benoemd tot hoogleraar Europees Arbeidsrecht bij het onderzoeksinstituut voor arbeidsmarktvraagstukken ReflecT van de Universiteit van Tilburg. De leerstoel houdt zich bezig met de sociale dimensie van de Europese integratie en het vinden van een balans tussen economische vooruitgang en sociale bescherming. Het onderzoek van deze spanningsvelden zit verweven in concepten zoals ‘economische en sociale samenhang’ en ‘flexicurity’, één van de kernthema’s in het onderzoeksprogramma van ReflecT. Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn: herstructurering van ondernemingen, gelijke behandeling, sociale dialoog, Europese medezeggenschapsregelingen, a-typische arbeid, arbeidsmobiliteit, werkgelegenheid, etc.

Prof. dr. Heinrich Winter is benoemd tot bijzonder hoogleraar Toezicht bij de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel is in Groningen gevestigd door Vide, de beroepsvereniging voor professionals op het gebied van toezicht, handhaving en evaluatie. Hij gaat zich bezighouden met onderzoek naar de meerwaarde en effectiviteit van toezicht en met de vraag hoe te reageren op de terugkerende roep om meer toezicht in de risicosamenleving. Winter promoveerde in 1996 op een proefschrift over evaluatie van wetgeving. Hij doceert vreemdelingenrecht, refugee & asylum law en toezicht & rechtshandhaving. Daarnaast hebben bestuurswetenschappelijke thema’s zijn belangstelling, zoals (wets)evaluatieonderzoek, juridische kwaliteitszorg en toezicht & handhaving.

Willem de Nijs Bik nieuwe partner Houthoff Buruma

Willem de Nijs Bik, voorheen verbonden aan het kantoor Simmons & Simmons in Rotterdam, is per 1 mei als partner toegetreden tot Houthoff Buruma. Willem is een corporate transactionsadvocaat met een indrukwekkende staat van dienst. De afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij een aantal spraakmakende transacties, onder andere in 2009 bij de opsplitsing en verkoop van Essent aan RWE waarin hij de aandeelhouders adviseerde. Willem maakt deel uit van de sectie Corporate Transactions in Amsterdam. Jacques Kröner en Baukje Dreimuller (eveneens ex-Simmons & Simmons) zijn per 1 juni ook toegetreden tot Houthoff Buruma. Jacques zal voornamelijk vanuit de Rotterdamse vestiging werken, Baukje vanuit Amsterdam.

Loyens & Loeff benoemt nieuw bestuur

De samenstelling van het bestuur van juridisch en fiscaal dienstverlener Loyens & Loeff N.V. is gewijzigd. Mr. Maarten van der Weijden (46), belastingadviseur, is benoemd tot voorzitter. Hij volgt in deze functie drs. Pim Bertels op, wiens zittingstermijn is verstreken. Bestuurslid mr. Hendrik van Druten, advocaat, treedt ook terug. Hij wordt opgevolgd door notaris Hamith Breedveld (56).

Maarten van der Weijden trad in 1987 in dienst bij Loyens & Volkmaars, waar hij in 1997 partner werd. Tot zijn benoeming was hij werkzaam in de internationale belastingadviespraktijk van Loyens & Loeff. Van 1996 tot 1999 was hij resident partner in de New Yorkse vestiging van Loyens & Loeff. “Loyens & Loeff heeft mij altijd de mogelijkheid geboden nieuwe uitdagingen aan te gaan. Deze stap is daar weer een voorbeeld van. Ik kijk er naar uit om samen met mijn medebestuursleden de komende jaren leiding te geven aan de verdere ontwikkeling van ons kantoor,” zegt Van der Weijden.

Hamith Breedveld werd in april 1987 benoemd tot notaris en verbond zich in 2002 aan Loyens & Loeff als vastgoednotaris. “Mijn overstap naar Loyens & Loeff heb ik destijds als een ‘warm bad’ ervaren. Wederom waardeer ik het vertrouwen dat mijn medevennoten in mij stellen als lid van het dagelijks bestuur. Het is een uitdaging dit prachtige kantoor met elkaar verder uit te bouwen”, aldus Breedveld.

Wilt u ook een carrièrestap melden? Klik hier.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven