Carrièrewisselingen bij DLA Piper, Houthoff Buruma, Ploum Lodder Princen

Delen:

Afgelopen week vrijdag verscheen de september-editie van Mr. Magazine. Hieronder een overzicht van de carrièrewisselingen die nog niet eerder online bij deze rubriek waren vermeld.

Per 1 augustus is Tim Alferink (33) als advocaat toegetreden tot de praktijkgroep Finance & Projects van DLA Piper. Alferink heeft veel expertise op het gebied van bancaire financiering en zal zich bij DLA Piper voornamelijk op dit vakgebied toeleggen.
Hendrik Bennebroek Gravenhorst (40) is op 17 mei benoemd tot notaris bij DLA Piper te Amsterdam. Hij is partner binnen de praktijkgroep ondernemingsrecht, bestaande uit een team van 23 advocaten en (kandidaat-) notarissen. Bennebroek Gravenhorst is gespecialiseerd in de notariële aspecten van het (internationale) ondernemingsrecht met een bijzondere aandacht voor het opzetten en structureren van beleggingsinstellingen. Daarnaast begeleidt en adviseert hij grote en middelgrote (internationale) ondernemingen bij fusies, overnames, splitsingen, verplaatsingen en corporate governance vraagstukken.
Per 1 juli heeft Steef Bartman zich als of counsel verbonden aan DLA Piper Amsterdam. Bartman zal zich voor vier dagen per week bezighouden met de algemene ondernemingsrechtpraktijk, met de nadruk op corporate litigation en advisering. Zijn volledige aanstelling als hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden wordt daarmee teruggebracht naar één dag in de week.

Maaike Bekooy (42) is per 14 juni als advocaat werkzaam binnen de sectie Vastgoed en Overheid van Nysingh advocaten- notarissen. Zij is gespecialiseerd in het bestuursrecht en legt zich in het bijzonder toe op omgevingsrecht, overheidsaansprakelijkheidsrecht en openbare orde en veiligheid. In dat verband staat Bekooy zowel overheden als bedrijven en projectontwikkelaars bij.

Houthoff Buruma heeft Mohammed Almarini, Bram Caudri en Michel Klijn per 1 juli benoemd tot counsel. Almarini (35) en Caudri (32) zijn beiden werkzaam binnen de praktijkgroep Corporate Transactions en zijn gespecialiseerd in M&A, waaronder private equity transacties. Klijn (35) is werkzaam binnen de praktijkgroep Real Estate en is gespecialiseerd in Projects en Project Finance.

Per 1 juni is verzekeringsadvocate Natalie Vloemans (39) als salary partner bij Ploum Lodder Princen toegetreden. Vloemans procedeert en adviseert vooral op het gebied van het contractuele en regulatoire (her-)verzekeringsrecht en heeft ruime ervaring op het gebied van technische schade, bedrijfsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid met betrekking tot verzekeringen.
Daarnaast is Léon de Jager (36) per 1 juni werkzaam bij Ploum Lodder Princen als senior advocaat op de sectie ondernemingsstrafrecht. Hij is gespecialiseerd als advocaat in het belasting(proces)recht en zal zich gaan richten op het economisch strafrecht in bredere zin en het fiscale strafrecht.

Alex Meijer is per 1 augustus overgestapt van Loyens & Loeff naar VMW Taxand en versterkt daar de sectie bestuurs- en strafrecht. Meijer is gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht en het economisch bestuursrecht, met een bijzondere focus op gereguleerde markten.
Kim Mulder is per 1 juni van Dijkstra Voermans overgestapt naar VMW Taxand. Met de komst van Mulder en Meijer is de sectie uitgebreid naar negen advocaten.

Nienke Bobbert (44) is per 1 juli toegetreden tot de maatschap van Höcker Advocaten. Zij is sinds 1996 werkzaam bij Höcker Advocaten en verbonden aan de sectie ondernemings- en insolventierecht. Zij adviseert en procedeert op het gebied van insolventierecht en wordt regelmatig benoemd tot curator in faillissementen.

Per 1 juli is Arnout Stroeve (47) als partner toegetreden tot Van Doorne. Hij zal in het bijzonder in de ondernemingsrechtpraktijk werkzaam zijn. Stroeve heeft brede ervaring op het gebied van het ondernemingsrecht, meer in het bijzonder het vennootschapsrecht. Hij was sinds 1999 verbonden aan Houthoff Buruma, sinds 2001 als partner.

Per 1 juli is Frank Vergeer (39) benoemd tot partner bij TeekensKarstens advocaten notarissen. Vergeer is gespecialiseerd in het arbeids- en uitzendrecht, met een focus op ziekte en re-integratie vanuit werkgeversperspectief, bestuurders, dga’s en overgang van onderneming. Daarnaast adviseert en procedeert hij over zakelijke contracten.

Advocaten- en notariskantoor AKD heeft Marije Osse per 1 juni benoemd tot associate partner. Osse (41) is gespecialiseerd in het mededingingsrecht en Europees recht. Zij heeft ervaring met procederen en adviseren op het gebied van kartels, economische machtsposities en concentraties.

De praktijkgroep vastgoed van Marree en Dijxhoorn Advocaten is versterkt met de komst van ruimtelijk bestuursrechtadvocaat Erno Schaakxs. Schaakxs (34) is sinds 2005 als jurist bestuursrecht actief en heeft op dat terrein bij diverse overheden ervaring opgedaan. Naast ruimtelijk bestuursrecht is houdt hij zich ook bezig met aanbestedingsrecht, vastgoedprojecten, pacht en erfpacht, grondoverdrachten en infrastructurele projecten.

Per 1 juli heeft Hogan Lovells International LLP zich versterkt met Bart Jong, Hein van den Bos, Paul Loeb, Ruth Franken, Carla Schoonderbeek en Frederique Reijntjes. Zij zijn allen afkomstig van NautaDutilh. Jong (45) adviseert en procedeert op het gebied van het geneesmiddelenrecht. Van den Bos (33) legt zich toe op Nederlandse en Europese regulering van de life sciences sector (geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en levensmiddelen). Loeb (39) heeft een proces- en adviespraktijk van bestuurs- en civielrechtelijke aard, met een speciale focus op het gebied van life sciences. Franken (29) richt zich ook op deze sector. Schoonderbeek (54) heeft ervaring op alle rechtsgebieden met betrekking tot de farmaceutische, biotechnologische en medische hulpmiddelenindustrie. Zij beschikt daarnaast over een expertise op het gebied van procesrecht in regulatory zaken, en over kennis van het Europees recht aangaande gereguleerde producten. Reijntjes (28) richt zich op de regulering van de life sciences sector.

Mark Krul heeft per 1 mei de overstap gemaakt naar WiseMen Advocaten te Den Haag. Hij is vanaf 1999 advocaat en specialist op het gebied van ITrecht en intellectuele eigendom. Eerder was Krul werkzaam bij Kneppelhout & Korthals en GMW Advocaten.

Hester Bos (35) heeft zich per 1 juni als partner aangesloten bij Legaltree. Bos heeft meer dan tien jaar ervaring in de advocatuur en begon haar carrière bij de vastgoedsectie van NautaDutilh in Rotterdam. Zij adviseert een breed scala aan bedrijven en instellingen (waaronder institutionele beleggers en woningcorporaties) over huur- en vastgoedkwesties.

Advocaten- en notariskantoor AKD heeft per 1 juni drie nieuwe partner-aandeelhouders en een salary partner benoemd. Pieter Huys (38) is benoemd tot partner-aandeelhouder en is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Ook Carlos Pita Cao (33) is tot partneraandeelhouder benoemd en is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Derde partneraandeelhouder is Zabdaj Pollen (36),gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Jan Kromhout (36) is benoemd tot salary partner. Hij heeft ruime ervaring met het beoordelen en uitonderhandelen van (scheeps)verzekeringengespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Olaf Kramer, notaris bij de Rotterdamse vestiging van Wery Goedegebuure & Partners Notarissen heeft zich per 1 juni van dat kantoor afgesplitst. Hij is verder gegaan onder de naam OK Notariaat.

Wilt u ook een carrièrestap melden? Klik hier.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven