Carrierèwisselingen en benoemingen

Delen:

Ook deze week weer enkele carrierèwisselingen en benoemingen. Zo is er bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten een nieuw bestuur aangetreden, zijn er partners toegetreden bij Civilence en enkele hoogleraren benoemd.

Op 2 november 2009 is het nieuwe bestuur aan bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten aangetreden. Mr. Kuno Cerutti wordt de nieuwe bestuursvoorzitter bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten en mr. Anouk van der Veen zal toetreden als nieuw bestuurslid. Dirk Krab blijft als CFO lid van het dagelijks bestuur.

Na een bestuursperiode van vijf jaar, waarvan de laatste twee jaar als bestuursvoorzitter van Van Diepen Van der Kroef Advocaten is mr. dr. Axel Hagedorn afgetreden. Mr. André Lieshout is eveneens periodiek, na twee jaren in het bestuur, afgetreden als bestuurslid. Beiden zullen zich binnen Van Diepen Van der Kroef Advocaten weer volledig gaan richten op hun eigen praktijk.

Nico van Eijk

Prof. dr. Nico van Eijk is benoemd tot hoogleraar Informatierecht, in het bijzonder het Media- en Telecommunicatierecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ontwikkelingen in de informatiesamenleving vormen een belangrijke factor bij het onderzoek van Van Eijk. Regelgeving op het gebied van de media en telecommunicatie is permanent in beweging als gevolg van technologische ontwikkelingen, nieuwe gebruiksmogelijkheden en het toegenomen maatschappelijk en economisch belang. Daarbij is het van groot belang dat fundamentele uitgangspunten, bijvoorbeeld met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, niet aan waarde verliezen. Van Eijk was al bijzonder hoogleraar Media- en Telecommunicatierecht aan de UvA, waar hij sinds 1987 verbonden is aan het Instituut voor Informatierecht (IViR). Hij is tevens werkzaam als adviseur bij Rabobank International en advocatenkantoor NautaDutilh. Verder is Van Eijk onder meer lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en voorzitter van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC).

Mariken van Hilten

Prof. dr. Mariken van Hilten is per 15 oktober benoemd tot bijzonder hoogleraar indirecte belastingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU vanwege de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds. Ze gaat zich in haar onderzoek en onderwijs richten op de kostprijsverhogende belastingen. De leerstoel die ze gaat bekleden betreft een wisselleerstoel voor telkens een periode van drie jaar. De instelling van de leerstoel is mogelijk gemaakt door het Fonds Indirect Tax. Van Hilten is tevens advocaatgeneraal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Ze werkte al eerder als hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Van Hilten studeerde fi scaal recht aan de Universiteit Leiden. Zij promoveerde in 1992 op het proefschrift Bancaire en fi nanciële prestaties in de Europese btw. In 1994 ontving zij de Staatsprijs voor fiscaal-wetenschappelijke publicaties.

Gerhard Wagner

Ook prof. Gerhard Wagner zal in ditzelfde onderzoeksprogramma gaan participeren. Hij is part-time benoemd op de leerstoel Fundamentals of Private Law aan de Erasmus Universiteit die hij tesamen met de in 2008 benoemde prof. Anthony Ogus zal gaan bemannen. Wagner is tevens hoogleraar German and European Private Law, Civil Procedure and Comparative Law aan de Universiteit van Bonn.

Lawrence Lessig

De Universiteit van Amsterdam verleent een eredoctoraat aan de Amerikaanse rechtsgeleerde Lawrence Lessig. Lessig, sinds kort hoogleraar aan de Harvard Law School, is een zeer grote naam op het terrein van het informatierecht (cyberlaw). Hij is een actief voorvechter van informationele en culturele vrijheden op het internet, en initiator van het zeer succesvolle Creative Commons-project, dat wereldwijd de standaard voor open-contentlicenties heeft gezet. Het eredoctoraat wordt uitgereikt tijdens de viering van de Dies Natalis van de UvA op vrijdag 8 januari 2010. Lessig zet zich in zijn werk in voor de vrijheid van communicatie op het internet. Zijn boeken, artikelen en weblog zijn van grote invloed op het wetenschappelijke en politieke discours, zowel op het terrein van de (informatie)rechtswetenschap als op dat van de communicatiewetenschap. In zijn eerste boek, Code and other laws of cyberspace (1999), waarschuwt Lessig voor de gevaren voor de informatievrijheid die voortvloeien uit de technische inrichting van de communicatie- infrastructuur. Deze inrichting is volgens hem niet neutraal, maar heeft een normatief effect en kan leiden tot juridische normen die de communicatievrijheid beperken. In Lessigs volgende boeken staat het recht van intellectuele eigendom, in het bijzonder het auteursrecht, centraal. Lessig pleit voor een aanmerkelijke verkorting van het auteursrecht, voor verruiming van de wettelijke beperkingen van het auteursrecht en voor herinvoering van formaliteiteisen. In zijn meest recente boek, Remix (2008), verkent hij een toekomst waarin culturele expressie in toenemende mate het product is van het voortbouwen op en ‘remixen’ van andermans uitingen. Kenmerkend voor Lessig is zijn consequent volgehouden activisme.

Nieuwe partners en locatie voor Civilence

Civilence is een notariskantoor voor ondernemingsrecht met een sterke internationale praktijk. Twee nieuwe partners zijn toegetreden: Hans Avenarius (voorheen AKD Prinsen van Wijmen) en Jan Weijenborg (voorheen Lexence). Civilence is nu gevestigd aan de Jachthavenweg aan de Amsterdamse Zuid-as. Civilence staat voor een persoonlijke aanpak en pragmatische benadering door ervaren professionals.

Wilt u ook een carrièrestap melden? Klik hier.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven