Centrale Raad van Beroep komt in opstand

Delen:

Beeld bij CRvB in opstandDe Centrale Raad van Beroep komt in opstand tegen het kabinetsplan om de Raad op te heffen. In een manifest in de Volkskrant van vrijdag 26 februari zeggen de raadsheren dat de opheffing een ‘funeste’ uitwerking zal hebben op de kwaliteit van de sociale zekerheids- en ambtenarenrechtspraak. Het manifest is opgesteld door vier raadsheren namens alle 49 rechters van de Raad.

De rechters schrijven dat ze ‘intense zorgen’ hebben. Als de opheffing doorgaat wordt kennis vernietigd, duren zaken langer en dreigt rechtsongelijkheid, aldus de rechters. “Het is in een rechtstaat ongebruikelijk dat rechters zich publiekelijk uitspreken over voorgestelde wetgeving,” schrijven de rechters. “Toch zien wij geen andere weg nu de regering zich niets gelegen laat liggen aan unanieme adviezen dat de socialezekerheidsrechtspraak in hoger beroep bijeen moet blijven.”

Versnippering

De rechters vinden dat ‘een fundamentele discussie over dit wetsvoorstel, dat de kern van de rechtsstaat raakt, niet is gevoerd’. Ze hopen de politiek te bewegen alsnog iets te doen met adviezen van van onder andere het UWV en de rechterlijke macht.
Om versnippering van de bestuursrechtspraak tegen te gaan wil het kabinet onder meer de Centrale Raad van Beroep opheffen. Deze gespecialiseerde hogerberoepsrechter behandelt onder meer zaken over uitkeringskwesties, arbeidsongeschiktheidsvraagstukken en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning door gemeenten. Het kabinet wil die processen onderbrengen bij de vier gerechtshoven.

Eigen lijn volgen

De rechters vrezen dat hierdoor hun specialisme verwatert. In een Kamerbrief uit september delen de ministers Van der Steur (Veiligheid en Justitie) en Plasterk (Binnenlandse Zaken) die angst niet. Volgens hen is het aantal zaken dat jaarlijks bij de Centrale Raad van Beroep belandt (ruim achtduizend), ‘voldoende substantieel om bij elk van de vier gerechtshoven te waarborgen dat de daarvoor vereiste specialisaties in huis zijn.’
De rechters wijzen erop dat zij te maken hebben met veel wetten, die in hoog tempo worden gewijzigd. “Nu zitten we bij elkaar en stemmen we alles met elkaar af zodat je geen uiteenlopende uitspraken krijgt. Als je het over vier gerechtshoven verdeelt loop je – bewust of onbewust – het risico dat iedereen zijn eigen lijn gaat volgen,” zegt raadsheer Marianne Wagner, een van de opstellers van het manifest, tegen de Volkskrant. Burgers kunnen dan wel in cassatie bij de Hoge Raad, “maar daar komen de feiten van de zaak niet meer aan de orde. Daardoor kan bijvoorbeeld een ongelijke behandeling bij de verstrekking van bijstand of een pgb niet worden gerepareerd.”

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven