Civiele maatregelen tegen huwelijksdwang

Delen:

Het kabinet wil de huwelijksvrijheid vergroten door huwelijksdwang verder te beteugelen en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken te beperken. Het wordt straks makkelijker onder dwang gesloten huwelijken nietig te verklaren. Ook komt er een verbod op kinderhuwelijken en wil het kabinet verbieden dat neven en nichten trouwen.

Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie, minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Leers voor Immigratie en Asiel. De ministerraad heeft ingestemd met verzending van de brief aan de Tweede Kamer.

De erkenning van polygame huwelijken die in het buitenland zijn gesloten, wordt beperkt. Als een vreemdeling na aanvraag van een vergunning tot verblijf een polygaam huwelijk in het buitenland sluit, zal dat niet worden erkend als hij zich in Nederland vestigt. Ook vormt dat huwelijk geen grond voor toelating van de huwelijkspartner. Heeft de vreemdeling zich eenmaal in Nederland gevestigd dan moet hij zich aan de Nederlandse wetten en regels houden. Mocht hij na verloop van tijd naar het buitenland reizen om daar een polygaam huwelijk te sluiten, dan wordt dat dus niet erkend.
Dat ligt anders bij vreemdelingen die een polygaam huwelijk hebben gesloten vóór de aanvraag van een vergunning tot verblijf in Nederland. Op het moment van de huwelijkssluiting is er geen enkel raakvlak met de Nederlandse rechtsorde. Om die redenen zal het huwelijk moeten worden erkend.

Een in het buitenland rechtsgeldig gesloten huwelijk van een minderjarige kan nu op grond van artikel 5 van de Wet conflictenrecht huwelijk worden erkend. Dat zal straks alleen nog mogelijk zijn als de echtgenoten op het moment dat zij in Nederland erkenning van hun huwelijk vragen de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.

Verder wil het kabinet bloedverwantschap in de derde of vierde graad in de zijlijn als huwelijksbeletsel in de wet opnemen, omdat bij deze zogeheten neef/nichthuwelijken vaker sprake kan zijn van dwang. Blijkt het tegendeel, dan wordt dispensatie verleend.

De maatregelen van het kabinet sluiten aan bij Europese ontwikkelingen om dwanghuwelijken tegen te gaan. De Raad van Europa bereidt een verdrag voor (Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence), waarin de lidstaten worden verplicht om alle wettelijke en andere maatregelen te nemen om te voorkomen dat kinderen en volwassenen worden gedwongen een huwelijk te sluiten. (bron: ANP)

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven