Dekker wil meer preventie bij kinderontvoeringen

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Foto: Pixabay

In 2018 zijn er minder kinderen ontvoerd dan in 2017: 221 tegen 288, een daling van 23 procent. Ook het aantal kinderen betrokken bij een dreiging om ontvoerd te worden is afgenomen: van 488 in 2017 naar 287 in 2018. Inzetten op preventie loont, aldus het Centrum Internationale Kinderontvoering. Die lijn wil minister Dekker (Rechtsbescherming) doorzetten.

Voor het eerst in vier jaar is het aantal kinderen dat is ontvoerd vanuit of naar Nederland gedaald. Het Centrum wijdt deze daling mede aan meer inzet op preventie (waaronder preventieve mediation), betere bewustwording bij ouders en scherpere controle. Vroegtijdig ingrijpen beperkt de schade aan een kind als gevolg van een (dreigende) kinderontvoering. Het Centrum heeft daarom van minister Dekker voor Rechtsbescherming de opdracht gekregen om de komende drie jaar extra in te zetten op preventie. Door proactief de doelgroepen van professionals te bereiken, wordt de kennis over internationale kinderontvoering binnen de betrokken organisaties structureel geborgd. Zo kunnen op de werkvloer de signalen van een dreigende kinderontvoering tijdig worden herkend.

Van de 221 kinderen die in 2018 zijn ontvoerd, zijn 147 kinderen vanuit Nederland en 74 kinderen naar Nederland ontvoerd. Kinderen worden vooral ontvoerd naar Duitsland, gevolgd door Polen, België, Turkije en tot slot Spanje. De meeste ontvoeringen naar Nederland zijn vanuit België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Dreigingen tot een ontvoering werden het vaakst ervaren naar Turkije, Marokko en Spanje. De meeste meldingen van kinderontvoeringen kwamen uit Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant. In 69 procent van de kinderontvoeringszaken is de moeder de ontvoerder en meer dan de helft van de ontvoerde kinderen is vijf jaar of jonger.

Mediation wordt vaker vroegtijdig ingezet om kinderontvoering te voorkomen. Zo is het aantal preventieve mediations gestegen van 15 in 2016 en 29 in 2017 naar 34 in 2018.

Nederland telt 25 advocaten die zijn gespecialiseerd in kinderontvoeringen. Zij zijn aangesloten bij Dutch International Child Abduction Lawyers (DIAL).

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten.

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl