Digitale aangifte bij burgerlijke stand

Delen:

Elektronisch aangifte doen bij de burgerlijke stand van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap, een geboorte of een overlijden wordt straks mogelijk. Daarvoor zullen de burgerlijke stand en de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) op elkaar worden afgestemd.

Ook worden bestaande procedures vereenvoudigd. Zo is het niet langer nodig om een geboorteakte te overleggen bij de melding van een huwelijksvoornemen.

Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie en staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat voor advies aan de Raad van State is gezonden. Het plan past in het streven van het kabinet naar een moderne en dienstbare overheid.

Digitale aangifte is een nieuwe stap. Zo kunnen mensen die willen trouwen dat straks via de computer melden. Hetzelfde geldt voor de uitvaartondernemer bij overlijden. Als de ambtenaar dan nog vragen heeft of als er onduidelijkheden zijn, neemt hij contact op met degene die aangifte heeft gedaan.

Iemand die elektronisch aangifte doet van bijvoorbeeld een huwelijk, kan volstaan met een eigen opgave van de wettelijk vereiste gegevens. De ambtenaar controleert deze informatie bij de GBA en als ze juist blijkt, volgt er een afspraak voor de traditionele huwelijksvoltrekking. Deze werkwijze is veel efficiënter dan de bestaande procedure. Nu moeten voor een huwelijksaangifte allerlei stukken, zoals een geboorteakte en een uittreksel GBA, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand worden overgelegd. Dat kost tijd, geld en moeite omdat ze vaak bij andere gemeenten moeten worden opgevraagd.

Om identiteitsfraude, manipulatie of oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens bij een elektronische verstrekking van gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van (sociale) verzekeringsfraude, te voorkomen, is het van groot belang dat de identiteit van de burger in een elektronische omgeving zo goed mogelijk kan worden vastgesteld. Daarvoor zal DigiD het vertrekpunt zijn. De keuze voor DigiD sluit aan bij de in het Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid gemaakte keuze om DigiD-burger te gebruiken voor alle overheidsdienstverlening waarbij elektronische identificatie vereist is.

Uiteraard wordt pas, eventueel gefaseerd, tot een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand overgegaan als dit op betrouwbare en technisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Daartoe worden nog dit jaar enkele pilots gestart. Invoering van de e-dienstverlening komt niet in plaats van, maar naast de mogelijkheid om gewoon naar het loket van de gemeente te gaan.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven