Dollen met integere rechtspraak

Delen:

De rechterlijke macht ligt onder vuur, dat is u natuurlijk niet ontgaan. Laatst in Amsterdam wel heel letterlijk. Maar een onafhankelijke en onpartijdige rechter is toch het grootste goed van onze samenleving? “Dat laat je niet snel schieten, ook niet als er op geschoten wordt,” zei rechter Martien Diemer woensdag 2 november. Hij sprak op het symposium 200 jaar rechterlijke macht in Amsterdam: magistraat onder de mensen. Hoe ziet de 21e-eeuwse magistraat eruit? En begeeft hij zich wel genoeg onder de mensen?

De twitterende rechter?!

Onder leiding van hoogleraar rechtspleging Eddy Bauw vond een paneldiscussie plaats tussen Leendert Verheij (president gerechtshof), Sieneke Boekhoudt (senior rechter en hoofd opleidingen rechtbank) Frits van Straelen (hoofdadvocaat-generaal ressortsparket) en Theo Hofstee (hoofdofficier van justitie arrondissementsparket). Iedereen was het er over eens dat de 21e-eeuwse magistraat voeling moet hebben met de samenleving. De panelleden waren voor inzet van populaire en nieuwe media. Delen van het publiek bleken echter fel gekant tegen een twitterende rechter. Hoe kunnen de eerder die middag besproken nuance en aandacht voor het slachtoffer immers gewaarborgd worden in een bericht van 140 karakters?

Amateurhistoricus

Zelfbenoemd amateurhistorius Ton van den Brandt (auteur van het boekje Amsterdamse Zaken) stelde opgewekt dat geschiedenis heel geruststellend kan zijn. De rechterlijke macht heeft immers vaker onder vuur gelegen. Opmerkelijk genoeg waren er na zijn exposé weinig gerustgestelde gezichten in de zaal te signaleren. Misschien wel omdat slechte kwaliteit uit het verleden niets afdoet aan de stevige kritiek uit het eveneens door Van den Brandt aangehaalde rapport van de Commissie Van Rooy. U weet wel, die commissie die werd ingesteld naar aanleiding van alle commotie omtrent de zaak Wilders. En die oordeelde dat de rechter anno 2011 nog altijd te weinig toegankelijk te werk gaat.

Sneller, eerder en strakker

Maar als er iemand gerust kan stellen, is het wel officier van justitie Hanneke Festen. Zij vertelde over Emergo, ook wel project 1012, bedoeld om het probleemgebied van de Amsterdamse Wallen aan te pakken. Het OM werkt daarin samen met de gemeente, de politie en de belastingdienst. Dankzij informatie-uitwisseling ontstond een “Top 600” van verdachte personen die steeds jonger steeds gewelddadiger delicten plegen.

“Het OM handelt sneller, eerder en strakker,” zei Festen. Nadruk op preventie in een heel vroeg stadium dus. Vragen over privacy werden overigens geheel niet gesteld. Na Festen benadrukte Advocaat-Generaal Kiki Plugge dat het OM ook in hoger beroep lijnen met de maatschappij kort probeert te houden. Vooral de aandacht voor slachtoffers is de afgelopen tijd verbeterd.

Dollen met rechtspraak als een comazuiper met zijn gezondheid

“Ik wilde die fiets heus niet stelen, maar hem alleen even lenen…” De eloquente rechter Martien Diemer schetste een waargebeurde casus waarin dit clichématige excuus van de fietsendief geloofwaardig werd. Het ging om een man die om zes uur ’s ochtends een fiets van een vage kennis pakte. Hij was van plan hem na gebruik terug te zetten, kwam in een vechtpartij terecht en raakte de fiets kwijt.

Een casus waaruit bleek hoe belangrijk het oog voor nuance is in de rechtspraak. Volgens Diemer een casus met het echte Amsterdamse verhaal: genuanceerde rechters die de ochtend na een aanslag gewoon doorwerken in de rechtbank. Diemer voelde zich door alle negativiteit duidelijk geattaqueerd. “Misschien is integere rechtspraak zo vanzelfsprekend dat je er naar willekeur mee kunt dollen, zoals de comazuiper met zijn gezondheid pas wat beseft als hij die definitief om zeep heeft geholpen.”

Na de pauze werd gingen de Amsterdamse magistraten met het publiek in gesprek over thema’s als onafhankelijkheid en integriteit. Zo kon niemand de magistratuur verwijten zich te weinig onder de mensen te begeven.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven