Doorlooptijd Centrale Raad van Beroep gestegen

Delen:

Beeld: Pixabay

Het verkorten van doorlooptijden, het wegwerken van achterstanden en het beheersbaar maken van de werkdruk. Dat waren de hoofddoelstellingen van de Centrale Raad van Beroep in 2018. In het laatste jaarverslag wordt uitgelegd in hoeverre die zijn gehaald.

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter op het terrein van sociale zekerheid en ambtenarenrecht, heeft de werkprocessen opnieuw ingericht. “Met meer aandacht voor regie en maatwerk en versterking van de onderlinge samenwerking tussen raadsheren, juridische en administratieve ondersteuning”, schrijft president Takvor Avedissian in het Jaarverslag 2018. Daarbij is de nodige energie gestoken in het borgen en uitbouwen van een hoogwaardige juridische ondersteuning. Daarvoor is in mei 2018 is het ‘Opleidingshuis’ van start gegaan, een eigen opleidings- en inwerktraject voor jonge, getalenteerde juristen. Dit Opleidingshuis voorziet ook in begeleiding van zittende juridisch medewerkers. Tegelijk is de formatie van de juridische ondersteuning fors uitgebreid. Daar werken nu 112 rechterlijk ambtenaren (56 raadsheren en 56 gerechtsauditeuren) en 150 gerechtsambtenaren. Van deze 150 gerechtsambtenaren zijn er 101 vrouw. Er zijn 68 vrouwelijke rechterlijk ambtenaren (van de 112). Van de 56 raadsheren zijn er 29 vrouw en 27 man.
Ook is de externe oriëntatie vergroot, schrijft Avedissian: “Om de blik van de buitenwereld naar binnen te halen, is een klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroep is bedoeld als informele sparringpartner en denktank voor het bestuur en vormt als het ware de ‘ogen en oren’ van het bestuur in de maatschappij.”
Het wegwerken van (oudere) werkvoorraden vormde een belangrijke doelstelling voor de Centrale Raad van Beroep. Het is volgens het jaarverslag de meeste teams gelukt om vrijwel alle zaken ingekomen vóór 2017 af te doen. Wel is er nog een grote werkvoorraad arbeidsongeschiktheidszaken uit 2016.
Met het wegwerken van achterstanden zal de gemiddelde doorlooptijd van uitgestroomde zaken wel stijgen: die is toegenomen van zien van gemiddeld 445 dagen in 2017 naar gemiddeld 514 dagen in 2018. Uiteindelijk is het de bedoeling de doorlooptijden – gefaseerd – te verkorten tot gemiddeld 39-52 weken rond 2022, aldus Avedissian. Eind 2018 was de gemiddelde doorlooptijd ruim 73 weken.
De instroom van zaken nam in 2018 ten opzichte van 2017 af met ruim 18 procent. In 2018 zijn 6.739 nieuwe zaken binnen gekomen. De meeste betreffen de bijstandswetgeving, arbeidsongeschiktheidswetten, het ambtenarenrecht, de Ziektewet en volksverzekeringen. In 2018 heeft de Raad 7.822 zaken afgedaan en bedraagt de werkvoorraad 10.095 zaken.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven