Duurzaamheid steeds vaker onderdeel van casussen van juristen

Delen:

Duurzaamheid neemt in de volle breedte van de samenleving een belangrijker positie in: overheidsinstellingen, bedrijven en particulieren proberen hun ecologische voetafdruk te beperken. Denk aan het grote aantal huishoudens wat de laatste jaren voor zonnepanelen op het dak koos, bedrijven die een elektrische pallettruck bij Equipment4Ukochten ter vervanging van modellen op benzine of diesel, enzovoorts. Ook juristen zetten in op duurzaamheid, of krijgen hier vanuit casussen mee te maken. Simpel voorbeeld: denk aan bedrijven die een grote order voor elektrische heftrucks plaatsen en de overeenkomst die hiervoor ondertekend wordt willen laten nalezen door een jurist. 

Overeenkomsten in algemene zin worden daarbij vaker van duurzaamheidsclausules voorzien. Het gaat om clausules waarmee in het contract een verplichting kan worden opgenomen, gerelateerd aan duurzaamheid en verduurzaming. Denk bijvoorbeeld aan clausules op het gebied van emissies. 

Opname van duurzaamheidsclausules in contracten 
Bij duurzaamheid wordt vaak al snel gedacht aan het opwekken en toepassen van groene stroom, of bijvoorbeeld het reduceren van het energieverbruik in algemene zin. De keuze voor machines met een groen energielabel draagt hieraan bij. Duurzaamheidsclausules zoals zojuist genoemd hebben echter lang niet altijd betrekking op de ecologische voetafdruk of uitstoot van organisaties. Denk bijvoorbeeld ook aan duurzaamheid in de omgang met medewerkers en leveranciers; het gaat om specifieke gedragsregels waarnaar verwezen kan worden met zo’n duurzaamheidsclausule. Juristen kunnen ondernemers adviseren over de wijze waarop dergelijke bepalingen op het gebied van duurzaamheid in overeenkomsten kunnen worden opgenomen. 

Geschillen tussen bedrijven en milieuorganisaties 
Van een hele andere orde zijn de geschillen die kunnen ontstaan tussen een milieuorganisatie en een bedrijf. Mogelijk is zo’n organisatie van mening dat het bedrijf wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid overtreedt. Een jurist kan een bedrijf in zo’n geval bijstaan en bepalen hoe sterk de juridische positie van het bedrijf is in deze kwestie. Is een aanpassing aan de bedrijfsvoering of specifieke processen vereist om verdere escalatie van zo’n geschil en de daarmee gepaard gaande juridische processen te kunnen voorkomen? 

Nog verstandiger is het wanneer bedrijven zich op voorhand laten adviseren door een jurist, om bij wijzigende wet- en regelgeving geschillen met milieuorganisaties voor te zijn. Wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid verandert relatief snel, mede door de klimaatdoelen die op Europees niveau gesteld zijn. Het is aan Europese landen om in 2030 tenminste 55% minder uit te stoten aan schadelijke gassen; bedrijven spelen hier een belangrijke rol in. 

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven