Een webshop beginnen? Met déze juridische aspecten kom jij gegarandeerd in aanraking.

Delen:

Als webwinkelier krijg je naast de taak om in een goed bereikbare en voor de consument gebruiksvriendelijke website te voorzien, te maken met verschillende, juridische aspecten. Deze juridische aspecten zijn zowel effectief voor de optimalisatie van jouw webwinkel als voor de bescherming van de consument die gebruik maakt van jouw webwinkel. Zo gelden er de nodige Algemene Voorwaarden, maar zijn regels met betrekking tot garantie, het leveren van de door jou verleende producten of diensten én de privacy van de consument die zich deze toe-eigent, niet ongeschreven gebleven.

Je vraagt je nu waarschijnlijk af: Hoe zorg ik ervoor dat mijn webwinkel geoptimaliseerd is aan de hand van deze juridische aspecten? In dit blog zet ik de belangrijkste, juridische aspecten op een rijtje die hedendaags gehanteerd worden.

De Wet koop op afstand

Hoewel het Juridische deel van het opzetten van een goed bereikbare en gebruiksvriendelijke website vaak niet tot het favoriete deel behoort, is het wel degelijk van belang om hierin tóch goed te voorzien. De belangrijkste wet waarmee jij als webwinkelier te maken krijgt, is de Wet Koop op afstand. Deze wet is een consumentenwet ter bescherming van de klanten van webwinkels, zodat de kans tot het aanschaffen van ongewenste producten, of producten die niet aan de verwachting van de klant voldoen, aanzienlijk verkleind wordt. De Wet koop op afstand verplicht jou de volgende gegevens te vermelden:

 • naam onderneming;
 • adres onderneming;
 • telefoonnummer (en faxnummer);
 • e-mailadres;
 • registratienummer Kamer van Koophandel;
 • Btw-identificatienummer;
 • Belangrijkste kenmerken van het product (typenummer, product, kleur);
 • de prijs van het product inclusief alle daar bovenop komende belastingen;
 • de kosten van levering;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering;
 • termijn voor aanvaarding aanbod;
 • de verschillende technische stappen tot het sluiten van de overeenkomst met herstelmogelijkheden om ongewilde handelingen ongedaan te maken;
 • de algemene voorwaarden;
 • de bedenktijd.

Informatie bij levering

Bij het leveren van de producten, dien je de door jou en de consument afgesloten overeenkomst mee te leveren. Daaronder vallen de hieronder genoemde gegevens:

 • de garantie;
 • de serviceverlening;
 • mogelijkheid en wijze waarop consument kan ontbinden. Deze informatie dient in ieder geval schriftelijk te worden verstrekt;
 • adres voor zover het niet reeds vermeld is (geen postadres, maar een bezoekadres);
 • het telefoonnummer van een eventuele helpdesk;
 • de automatische ontbinding van een eventuele betalingsregeling, mocht de consument het product retourneren en zijn geld terugvragen.

Bedenktijd

Zodra het product inclusief bovenstaande gegevens geleverd is, hebben klanten te alle tijden recht op de zogenoemde bedenktijd. De bedenktijd is een periode waarin de klant in zijn recht staat om de door jou geleverde producten retour te sturen. Deze periode moet tenminste bestaan uit zeven werkdagen. Mocht je dit niet vermelden op jouw webwinkel, dan wordt deze periode automatisch verlengd tot drie maanden. Echter is de keus aan jou of de verzendkosten voor de retourzending op rekening van de klant zijn óf dat jij deze op je neemt. De bedenktijd gaat in op het moment dat de klant het product ontvangt.

Overeenkomst ontbinden

Is de klant door samenloop van omstandigheden niet tevreden met het door jou geleverde product, bijvoorbeeld als gevolg van een onduidelijk stappenplan? In dat geval kan de klant overeenkomst ontbinden.

Privacy Policy

In tegenstelling tot het vermelden van de Algemene Voorwaarden (wel wenselijk, maar niet verplicht), is het vermelden van een Privacy Policy wél verplicht. Zorg dat daar het volgende in vermeld staat:

 • Je eigen identiteit: Bedrijfsnaam, adresgegevens en contactadres;
 • Welke persoonsgegevens er worden verwerkt: NAW-gegevens, e-mailadressen, foto’s, geboortedata en klantnummers;
 • Doeleinden: Gegevens mogen alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Zomaar een nieuwsbrief sturen mag bijvoorbeeld niet. Daar is expliciet toestemming voor nodig;
 • Recht op correctie en verwijdering van gegevens.

Verstrekken van onjuiste informatie

Maak je je schuldig aan het verstrekken van onjuiste informatie of het delen van klantgegevens met derden? Dan kan dat tot boetes of zelfs sluiting van uw webwinkel leiden. Het verstrekken van, onder andere het delen van bovenstaande informatie, is dus urgent.

Zelf een webshop beginnen? Lees meer over het opstarten van een eigen webshop.

 Tip: bewaar alle juridische informatie zoals de Algemene Voorwaarden en de privacy policy op één plek. Overzichtelijk voor de klant!

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven