EVRM 70 jaar: ‘Schrijf mee over het verdrag’

Het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden bestaat 4 november zeventig jaar. Het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten roept geïnteresseerden op bij te dragen aan een ‘Rode Draad’ met publicaties, die het tijdschrift ter gelegenheid hiervan uitbrengt. Het thema: ‘EVRM - motor van verandering’.

Delen:

EVRM 70 jaar
Foto: Depositphoto's

Het EVRM, dat op 4 november 1950 werd ondertekend, ontwikkelde zich in enkele decennia tot een van de pijlers van de rechtsstaat en de Europese openbare orde. En het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg is toonaangevend voor de ontwikkeling van de internationale mensenrechten. 

Veel bereikt

Met behulp van het EVRM en de EHRM-rechtspraak is veel bereikt, aldus de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, een uitgave van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten. Als voorbeelden noemt ze de standaarden die zijn ontwikkeld voor het straf- en vreemdelingenrecht en het beschermen van klassieke vrijheden en sociale rechten. 

Het systeem voor mensenrechtenbescherming van de Raad van Europa heeft grote uitdagingen gekend, wat tot verschillende aanpassingen in het EVRM-systeem heeft geleid, aldus de redactie, “maar zelfs in tijden van human rights backlash houdt het zijn rug recht om ook huidige en toekomstige ontwikkelingen van een mensenrechtelijk kader te voorzien.”

Verleden, heden, toekomst

Met een ‘Rode Draad’ aan bijdragen over het thema ‘EVRM – motor van verandering’ zal het mensenrechtentijdschrift in de afleveringen van de 46e jaargang in 2021 steeds aandacht besteden aan het verdrag. In deze bijdragen zal worden teruggekeken op wat er is bereikt en stilgestaan worden bij mensenrechtenkwesties die nu spelen. Ook is er aandacht voor de toekomstige rol van het EVRM.

Oproep

De NTM-redactie roept geïnteresseerden op een bijdrage te leveren, door bijvoorbeeld te schrijven over een rechtsgebied en de impact die het EVRM daarop heeft gehad, of in te gaan op de invloed van de rechtspraak of manier van toetsing van het EHRM in of buiten Europa. Thema’s die de redactie wil belichten zijn onder meer klimaat, sociaal beleid, familierechtelijke ontwikkelingen en institutionele veranderingen. Deadline voor het inleveren van een abstract is 21 oktober.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven