Geen link ontvangen voor Skype-zitting, en dan?

Delen:

Vanwege de coronacrisis worden rechtszaken momenteel zowel fysiek als online behandeld. Voor de online behandeling van een zitting maakt de rechtspraak voornamelijk gebruik van Skype. Partijen ontvangen dan een uitnodiging per e-mail met een link voor de Skype-zitting. Maar wat gebeurt er in het geval een partij beweert de link niet te hebben ontvangen? Deze vraag werd beantwoord door de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland.

In een zaak waren partijen opgeroepen te verschijnen voor de mondelinge behandeling bij de rechtbank. Gedaagde gaf per e-mail aan niet aanwezig te kunnen zijn bij de zitting vanwege coronagerelateerde klachten. Om de zitting toch te laten doorgaan besloot de kantonrechter dat de zitting via Skype zou plaatsvinden in plaats van een fysieke zitting. Drie dagen voor de geplande zitting stuurde de rechtbank de Skype-link naar de door partijen opgegeven e-mailadressen. Tijdens de zitting werd door de kantonrechter vastgesteld dat gedaagde niet deelnam aan de Skype-zitting, waarna de griffier telefonisch contact zocht op de door gedaagde opgegeven telefoonnummer, maar deze werd niet beantwoord. Vervolgens stuurde de griffier een e-mail naar de gedaagde. De gedaagde stuurde een e-mail terug met de mededeling een nieuw nummer te hebben. Ook op dit nummer was de gedaagde niet te bereiken. De rechter heeft daarop besloten de zitting te laten doorgaan met de eiseres die wel was verschenen.  Twee dagen na de Skype-zitting ontving de rechtbank van de gedaagde het verzoek om de mondelinge behandeling uit te stellen.

Oordeel kantonrechter

Het verzoek van de gedaagde om de mondelinge behandeling uit te stellen werd afgewezen. Nu de mondelinge behandeling al had plaatsgevonden en gesloten was, kon er van uitstel immers geen sprake zijn. De kantonrechter erkent dat er aan een Skype-zitting naast voordelen ook nadelen verbonden zijn. Zo kunnen er beletselen zijn voor partijen waardoor ze op het laatste moment toch niet online kunnen deelnemen aan de zitting. Toch verschilt dit niet van een fysieke zitting, in zoverre dat bij een fysieke zitting er sprake kan zijn van vervoersproblemen waardoor een partij niet op de zitting verschijnt. In beginsel komen die problemen voor rekening van de betreffende partij. De kantonrechter ziet dan ook geen reden voor het houden van een nieuwe zitting.

Niet ontvangen link voor rekening betreffende partij

Zolang de coronacrisis aanhoudt zal de rechtspraak gebruik maken van Skype-zittingen. Het niet verschijnen op een Skype-zitting omdat de Skype-link niet is ontvangen, komt in beginsel voor rekening van de betreffende partij. Het loont dus om tijdig te controleren of de link voor de Skype-zitting is ontvangen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Ook interessant:

Scroll naar boven