Juridisch nieuws

Gerechtsdeurwaarders willen hogere tarieven

KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk

De tarieven van deurwaarders moeten worden aangepast ‘aan de huidige tijd’. Dat staat in het rapport van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. De commissie adviseert veel van de tarieven die in regelgeving zijn vastgelegd, op gepaste manier te verhogen.

Volgens de commissie staat de sector van gerechtsdeurwaarders onder druk. Om dat aan te pakken hoeft niet de marktwerking binnen de sector te worden teruggedraaid, wel moeten de tarieven worden aangepast. Peter Oskam (oud-officier van justitie, oud-kinderrechter, oud-Kamerlid en momenteel burgemeester van Capelle aan den IJssel) bood het rapport op 15 juli aan aan minister Dekker. Die zal in het najaar op het rapport reageren.

De commissie vindt wel ‘een zekere’ correctie van de marktwerking op zijn plaats, in het belang van de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder en ter bescherming van mensen met schulden. De ontwikkeling van de tarieven is ook achtergebleven bij de ontwikkeling van de kostprijs van de handelingen van deurwaarders, aldus de commissie.

De commissie adviseert verder dat schuldeisers bij individuele dossiers niet mogen verdienen aan het laten verrichten van ambtshandelingen door gerechtsdeurwaarders. Ook zou het bereiken van minnelijke oplossingen tussen schuldeiser en schuldenaar – zonder tussenkomst van de rechter – moet worden aangemoedigd en (beter) worden beloond. Dan zouden gerechtsdeurwaarders minimaal de helft van het tarief van de oorspronkelijke ambtshandeling betaald moeten krijgen. Nu nog wordt de gerechtsdeurwaarder alleen betaald als hij beslag legt of ontruimt, niet als het tot een regeling komt.

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is ‘blij’ met het rapport. Ze zien het als een erkenning van de bezwaren die de KBvG heeft tegen de huidige tariefstructuur. De KBvG wijst al vele jaren op de ongewenste effecten van deze in 2001 ingestelde structuur die marktwerking moest bevorderen. Zo moeten gerechtsdeurwaarders nu vaak onder de kostprijs werken en gaan van de huidige systematiek soms perverse prikkels uit. “Met de voorgestelde aanpassingen zijn zowel gerechtsdeurwaarders als kwetsbare mensen met schulden straks beter af”, aldus KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk.

Volgens Van de Donk zijn de werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder in de loop van de tijd complexer en omvangrijker geworden. Meer regels en meer maatschappelijke aandacht voor de schulden- en armoedeproblematiek vergen een andere opstelling en werkwijze. De commissie heeft daar duidelijk oog voor gehad, zegt hij. “De voorgestelde indexering van de tarieven die deurwaarders in rekening mogen brengen voor ambtshandelingen, doet recht aan die gewijzigde omstandigheden.”

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures