Haagse oud-dekens kraken rapport CvT over onderzoek Pels Rijcken

Vier oud-dekens van de Haagse Orde van Advocaten reageren in een open brief fel op het evaluatierapport van het College van Toezicht Advocatuur over het dekenonderzoek naar Pels Rijcken. Volgens hen is de evaluatie “onjuist en onbegrijpelijk”.

Delen:

Depositphotos_208973048_S-vergrootglazen-02790c65
foto: Depositphotos

Volgens het vorige week gepubliceerde rapport van het College van Toezicht Advocatuur heeft de Haagse deken Arjen van Rijn onvoldoende toezicht gehouden op het kantoor van de landsadvocaat, waar oud-notaris Frank Oranje over een periode van vele jaren 11,5 miljoen euro wist te verduisteren. Ook werd Van Rijn verweten dat hij  “moeizaam en onvolledig” informatie over het toezicht had verschaft, waardoor de evaluatie van dat toezicht door het CvT werd belemmerd. Bovendien was de onafhankelijkheid van het onderzoek volgens het CvA onvoldoende gewaarborgd: de Haagse deken – voormalig partner van Pels Rijcken – had anders kunnen werken om de schijn van een conflicterend belang tegen te gaan.

Gestold wantrouwen

De voormalige dekens David de Knijff, Bas Martens, Ernst van Win en Lineke Bruins vinden de evaluatie van het CvT onjuist en onbegrijpelijk. “Het college slaat de plank verschillende keren zo mis, dat de vraag gerechtvaardigd is of het CvT hier een andere agenda voor ogen heeft, namelijk de wens van de NOvA het lokale toezicht naar zich toe te trekken.” In feite is het college al op de stoel van de toezichthouder gaan zitten, vinden ze. Zo meldde het CvT al op de dag van de presentatie van Van Rijns rapport in augustus dat dat met drie deskundigen geëvalueerd zou worden. “De overhaaste reactie van het CvT ademt gestold wantrouwen.”

Chinese muur

De oud-dekens zijn zeer kritisch over de constatering van het CvT dat Van Rijn geen aandacht heeft besteed aan de naleving van de Wwft. “Het ging immers over fraude van een notaris. De deken, die toeziet op advocaten, moet verre blijven van elke controle op de Wwft-aspecten bij notariële fraude. Tussen de werkzaamheden van notarissen en die van advocaten staat op grond van de wet een Chinese muur. Dat is een belangrijke beperking, ook als het gaat om Wwft-controles en het toezicht daarop door de deken.”

Drogreden

Het verwijt van tekortschietende onafhankelijkheid van Van Rijn bestempelen de oud-dekens als een “drogreden om tot de verregaande conclusie te komen dat het toezicht moet worden gecentraliseerd”. Van Rijn was al tien jaar weg bij het kantoor, en hij heeft door het inschakelen van de Rotterdamse deken en een externe hoogleraar gezorgd voor waarborgen voor onafhankelijk onderzoek.

Verbinding

De vier oud-dekens vinden het tijd voor “een compliance en governance-onderzoek naar het functioneren van het CvT en de NOvA, alvorens wat te wijzigen aan het functioneren van het lokale toezicht, dat wel degelijk goed werkt.’ Ze zeggen erop te vertrouwen dat algemeen deken Robert Crince le Roy “weer de noodzakelijke verbinding tussen de lokale ordes en de NOVA kan maken”.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven