Het afdoen van kinderpornozaken

Delen:

logo amstedam law academySommige delicten hebben een grootschalig karakter. Denk met name aan het bezit van kinderpornografie, de handel in grote hoeveelheden drugs of seriematige fraude. In dergelijke gevallen blijkt het veelal lastig om het grootschalige karakter van de delicten op juiste wijze tot uitdrukking te brengen in de tenlastelegging.

Discussies over de geldigheid van de dagvaarding liggen al snel op de loer. Ook wordt gezocht naar verlichting op bewijsrechtelijk terrein en naar wegen om niet ten laste gelegde feiten mee te nemen in de straftoemeting. Aan deze ‘strategieën’ zijn diverse, veelal complexe juridische vragen verbonden. Hoe kan men delicten met een grootschalig karakter efficiënt bestrijden als het in botsing komt met de rechtsbescherming waar een verdachte aanspraak op maakt? In dit webcollege worden deze problemen aan de hand van recente rechtspraak van de Hoge Raad, besproken en geanalyseerd.

1PO, € 65,-

Docent: Prof. mr. M.J. (Matthias) Borgers, hoogleraar straf (proces) recht en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam.

Leerdoelen
Na afloop van dit webcollege bent u onder andere op de hoogte van de recente ontwikkelingen in rechtspraak en rechtspraktijk met betrekking tot:

  • De eisen die worden gesteld aan het ten laste leggen van delicten met een grootschalig karakter;
  • De toelaatbare bewijsconstructies ter zake van die delicten;

Lees verder en schrijf u in.

Tijd besparen? Bekijk al onze andere webcolleges: www.amsterdamlawacademy.nl

Bescherming van onbekwame meerderjarigen in het personen- en familierecht

Wanneer zou voor welke maatregel kunnen worden gekozen, wanneer kan met een volmacht of levenstestament worden volstaan en wat zijn de bevoegdheden van de curator, bewindvoerder en mentor. Hoe is het toezicht geregeld en welke kwaliteitseisen worden gesteld aan professionele vertegenwoordigers?  

Tijdens dit webcollege komen de curatele, het beschermingsbewind en het mentorschap aan de orde. Niet alleen worden de diverse onderdelen van de onlangs gewijzigde wettelijke regelingen behandeld, ook komt relevante jurisprudentie aan de orde.

Leerdoelen 
Na afloop van het webcollege bent u op de hoogte van de relevante ontwikkelingen op het gebied van de beschermingsmogelijkheden van meerderjarigen. En kunt u de leerstof in de praktijk toepassen bij het voeren van procedures en het omgaan met door de rechter benoemde vertegenwoordigers. 

2PO, € 130,-

Docenten
Dr. mr. K. (Kees) Blankman, universitair docent privaatrecht

Lees verder en schrijf u in

Tijd besparen: Bekijk al onze andere webcolleges: www.amsterdamlawacademy.nl

Amsterdam Law Academy: Webcolleges anders dan bij de anderen

Eggens en VULAW zetten met de beste docenten van beide faculteiten, interessante onderwerpen op de  kaart;  op een boeiende manier gepresenteerd en verrijkt (met filmpjes, interviews e.d.), voor een redelijke prijs.

www.amsterdamlawacademy.nl

NOVA logo-25112014  logo amstedam law academy

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven