Het bankrecht uitgelegd

Banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen staan steeds vaker onder druk. Dat komt door de wetgeving en eisen die de afgelopen jaren steeds strenger zijn geworden. Conflicten en geschillen komen zowel nationaal als internationaal steeds vaker voor, vaak doordat instellingen niet goed op de hoogte zijn van (inter)nationale regelgeving. Het bankrecht omvat alle wetten en regels die gelden voor financiële instellingen in ons land.

Delen:

Wat valt er onder het bankrecht?

Het bankrecht heeft, zoals de naam al doet vermoeden, betrekking tot de relatie tussen banken en hun klanten. Zowel consumenten als ondernemers kunnen te maken krijgen met het bankrecht. Dat kan om allerlei redenen gebeuren, bijvoorbeeld door geschillen tussen u en uw bank. Denk hierbij aan onenigheden omtrent het hypotheekrecht, pandrecht of achtergestelde leningen.

Onder het bankrecht vallen zaken als (over)kreditering, kredietopzegging, aansprakelijkheid jegens beleggers, beslag- en executierecht, faillissementen en financiering. Vaak worden in het geval van een geschil of conflict beroep gedaan op de kennis en expertise van een advocaat of jurist die zich richt op het financieel recht, omdat particulieren doorgaans minder kennis hebben van dit juridische gebied dan de tegenpartij.

Bankrecht navolgen met compliance officers

Een Risk and Compliance officer helpt het management en personeel in risicobeheer omtrent het bankrecht. Dat doen zij door financiële instellingen te ondersteunen in het naleven van de wet- en regelgeving. Het doel van een Risk and Compliance officer is het identificeren van risico’s omtrent regelgeving, het continu controleren op nieuwe wetten en het verzorgen van manieren om adequaat te handelen indien er iets verandert. De interne en externe omgeving waarin een financieel bedrijf zich begeeft wordt gemonitord.

Risk and Compliance officers kunnen onderzoek doen naar misstanden en overtredingen omtrent de wet- en regelgeving. Daarnaast adviseren ze het management over preventieve maatregelen die zij kunnen nemen en houden zij een oogje op het verloop van de implementatie hiervan. Verder fungeren zij als sparringpartner voor de ontwikkeling van producten en diensten.

Het bankrecht in begrijpelijke taal

Het rechtsgebied van banking en finance is vrij complex. Het inzetten van risk and compliance officers en juristen met een specialisme in de financiële sector is dan ook aan te raden om een dispuut op te lossen en vaak zelfs te voorkomen. Een financieel expert kan ondersteunen door het beantwoorden van juridische vraagstukken en door te adviseren over wet- en regelgeving bij fusies en overnames, kapitaalmarkten, financieringen, regulering en fraude. In overleg met advocaten kunnen schuldeisers, ondernemers, banken en andere financiële instellingen begeleidt worden op diverse gebieden.

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven