Het oplopen van letselschade

Het oplopen van letselschade kan je leven (tijdelijk) op de kop zetten. Het geconfronteerd worden met letsel kan er voor zorgen dat de kwaliteit van leven afneemt. Bijvoorbeeld je ervaart pijn, je kunt jouw hobby niet meer uitoefenen, je bent veranderd als partner of als ouder. Het erkennen van het leed door jouzelf en jouw naasten is lastig en vaak is dit de eerste stap tot herstel.

Delen:

Wanneer een persoon letselschade oploopt door toedoen van een ander kan dit voelen als een onrecht. Zij behoren erkenning te krijgen voor wat hen is aangedaan. Het ontvangen van erkenning voor het leed dat jou is aangedaan biedt jou enige geruststelling dat je niet alleen serieus wordt genomen, maar ook dat je het genezingsproces kan starten.

Smartengeld als vorm van compensatie en erkenning

Smartengeld is geen vergoeding van kosten, maar een financiële genoegdoening. Smartengeld heeft als voornaamste functie compensatie. Compensatie voor de lichamelijke pijn, geestelijke leed of vermindering van levensvreugde. Ieder slachtoffer krijgt hiermee te maken. Ieder slachtoffer heeft dan ook altijd recht op smartengeld. Daarbij geeft het een stukje erkenning voor het leed dat jou als slachtoffer is aangedaan. Het smartengeld wordt toegekend om de emotionele schade die een persoon heeft geleden te compenseren. Het gaat dan om niet-financiële schade, zoals verdriet, pijn en ander soort emotioneel lijden. Het kan lastig zijn om deze niet-financiële schade uit te drukken in geld, maar wanneer dit wordt gedaan levert dit de persoon met letselschade enige vorm van herstel op.

Zoals gezegd, geeft het toekennen van smartengeld een gevoel van erkenning en compensatie. Het toekennen van smartengeld heeft een ontwikkeling ondergaan. De laatste jaren wordt er vaker en meer smartengeld toegekend, waarbij de rechter redelijk vrij is om de hoogte te bepalen. De maatschappij is positiever gestemd om leed uit te drukken in een geldbedrag. De bedragen zijn laag in vergelijking met omliggende landen. Al wordt in de rechtspraak het verhogen van de bedragen opgepakt. De besteding van het smartengeld is vrij.

Het vaststellen van de hoogte

De hoogte van smartengeld kan een langdurig proces zijn en het kan ook discussie op leveren. Het is ook lastig om een prijskaartje te hangen aan pijn, verdriet en gederfde levensvreugde. Bij het vaststellen van smartengeld moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. De volgende punten kunnen in overweging worden genomen:

  • het soort letsel dat is opgelopen en de ernst hiervan
  • wel of geen ziekenhuisopname en de duur hiervan
  • de duur en zwaarte van de medische behandelingen
  • de uiteindelijke duur van het herstel van jouw letsel
  • de pijn die jij tijdens jouw herstel heeft gehad
  • wel of geen arbeidsongeschiktheid, de mate en de duur hiervan

Het totaal van die overwegingen leidt tot een bepaald bedrag aan smartengeld. Hierbij zijn er helaas geen vaste bedragen die eenvoudig af te lezen zijn in tabellen. Voor de bepaling van jouw smartengeld zal bijna altijd de ANWB Smartengeldgids als uitgangspunt dienen. Hier in zijn de uitspraken over smartengeld gebundeld. Deze gids wordt door rechters en letselschadespecialisten gebruikt als leidraad bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld.  De hoogte van de smartengeld vergoeding wordt bepaald kijkend naar rechtelijke uitspraken in vergelijkbare letselschadezaken.

Het belang van letselschade

Het vaststellen van het bedrag aan smartengeld is een lastige kwestie. Geen enkele zaak is hetzelfde en er komen veel zaken bij kijken. Het behandelen van een letselschadezaak vereist maatwerk, zo ook het vaststellen van de hoogte van het smartengeld.

Wij begrijpen dat je bij het ontvangen van smartengeld bij letselschade wel wat hulp kunt gebruiken. Bij Letselschade.nl zijn wij hier echte professionals in en helpen jou bij elke stap op weg. Neem contact met ons op en we bekijken samen wat mogelijk is.

Dit bericht valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven