Human Rights Day 2012

Delen:

De totstandkoming van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens op 10 december 1948 is wat we vieren tijdens de ‘Human Rights Day’. Het is dan ook geen toeval dat juist op deze dag een bijeenkomst over de onafhankelijkheid van rechters, advocaten en officieren van justitie plaatsvond. De onafhankelijkheid van deze actoren is immers noodzakelijk voor het recht op een eerlijk proces, één van de grondrechten die staan verwoord in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de stichtingen Judges for Judges en Lawyers for Lawyers en advocatenkantoor Kennedy Van der Laan op maandag 10 december ten kantore van Kennedy Van der Laan. Onder de genodigden bevonden zich voornamelijk rechters en advocaten. Aanleiding voor deze bijeenkomst was het bezoek van Gabriela Knaul, Speciaal Rapporteur voor de Verenigde Naties, aan Nederland. Knaul monitort situaties waarin de onafhankelijkheid van rechters, advocaten of officieren van justitie in het gedrang is en probeert (soms met behulp van andere instanties) hulp te bieden waar en voor zover mogelijk. Om haar taak zorgvuldig te kunnen uitoefenen, bezoekt Knaul landen om zich een goed beeld te vormen en zo nu dus ook Nederland.

De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten Germ Kemper hield een uiteenzetting over het huidige toezichtssysteem van de advocatuur. Maar op de vraag of Nederland meer waarborgen nodig heeft ter bescherming van de onafhankelijkheid van advocaten – nu er plannen zijn voor de invoering van een extern toezichtscollege – gaf de deken niet echt een antwoord. Wel zei hij dat de dag van de invoering van het nieuwe toezichtsorgaan een ‘sad day’ zou zijn voor de onafhankelijkheid van de Nederlandse advocaat. Hij ging daarbij niet in op de mogelijke oplossingen of alternatieven voor dit probleem.

Hongerstaking

Ook werd er uitgebreid gesproken over het werk van Judges for Judges  en  Lawyers for Lawyers  door de voorzitters van de stichtingen Gerritjan van Oven en Phon van de Biesen. De stichtingen zetten zich in voor advocaten en rechters overal ter wereld opdat zij hun beroep onafhankelijk en in vrijheid kunnen uitoefenen. Er werden talloze voorbeelden gegeven van onderdrukte rechters en advocaten over de hele wereld. Bijvoorbeeld het schrijnende verhaal van de Iraanse advocate en mensenrechtenverdedigster Nasrin Sotoudeh die wordt vastgehouden omdat ze activisten en oppositieleden verdedigde. Voor haar werd, op initiatief van Lawyers for Lawyers, bij de Iraanse ambassade een petitie aangeboden om aandacht te vragen voor de verslechterende gezondheidssituatie van de advocate die sinds oktober in hongerstaking is.

Waarborgen

Knaul nam tijdens deze bijeenkomst ook zelf de gelegenheid iets te vertellen over haar werk als Speciaal Rapporteur. Zij vertelde over de verschillende soorten klachten die zij ontvangt, welke uiteenlopen van klachten over het geen toegang hebben tot een rechter tot klachten over de schending van het recht op een eerlijk proces. Ook de vraag of het feit dat in veel landen de officieren van justitie in dienst staan van de overheid een probleem is voor de onafhankelijkheid van deze officieren leidde niet tot een inspirerend dialoog. Knaul gaf wel aan dat dit geen probleem hoeft te zijn wanneer er voldoende waarborgen zijn ter bescherming van de onafhankelijkheid van officieren.

Er ontstond een interessante discussie over het uitbreiden van het mandaat van de Speciaal Rapporteur voor de Onafhankelijkheid van Advocaten en Rechters naar Officiers van Justitie – waar de rechters en advocaten nog duidelijk wat sceptisch tegenover stonden. Deze discussie werd voornamelijk aangejaagd door Derk Kuipers (International Association of Prosecutors) en Joost Italianer (Lawyers for Lawyers). Zij discussieerden over de vraag of officieren van justitie überhaupt wel onafhankelijk kunnen zijn, aangezien zij in veel systemen onder het directe gezag staan van de Minister van Justitie, en in die zin weinig bedreigd zullen worden in hun onafhankelijkheid. Knaul zei daarentegen dat er wel degelijk onafhankelijke OM’s zijn en dat onafhankelijkheid ook op verschillende manieren gedefinieerd kan worden. Zij sloot af met een pleidooi voor meer samenwerking en begrip tussen de drie groepen, met dit event als een eerste stap richting elkaar.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven