Innovatiewet Strafvordering is in consultatie

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Beeld: Gerd Altmann/Pixabay

Een nieuw Wetboek van Strafvordering laat nog op zich wachten. Als tussenstation komt het kabinet nu met de Innovatiewet Strafvordering, die nu in consultatie is gegaan. Het wetsvoorstel beoogt aanpassingen van enkele onderdelen van het Wetboek van Strafvordering, om zo innovatie binnen het strafprocesrecht te bevorderen.

Het kabinet wil de strafvorderlijke regels moderniseren omdat het wetboek toegankelijker moet worden, zowel voor burgers als de rechtspraak zelf. De Innovatiewet Strafvordering loopt vooruit op het nieuwe Wetboek van Strafvordering. De strafrechtspraktijk kan met de Innovatiewet in de hand al enkele relevante onderwerpen toepassen. Aan de hand van pilotprojecten kunnen de betrokken ketenpartners ervaring opdoen ter verbetering van de regelgeving, eventuele uitvoeringsconsequenties in kaart brengen en bezien of flankerend beleid noodzakelijk is. Het voorstel biedt de praktijk het voordeel te beschikken over een aantal strafvorderlijke voorzieningen waaraan behoefte bestaat gedurende de pilotfase. Het gaat daarbij om onderwerpen waarover het vaste voornemen bestaat ze op te nemen in het nieuwe Wetboek, en die daarin zelfs een prominente plaats zullen gaan krijgen.

Daarbij kan worden gedacht aan de mogelijkheid dat de strafrechter – in hoger beroep maar ook in eerste aanleg – prejudiciële vragen kan stellen aan Hoge Raad. Dat moet voorkomen dat lagere rechters in vergelijkbare zaken andere uitspraken doen. De Innovatiewet gaat ook regelen dat opnames van beeld en geluid een wettig bewijsmiddel zijn, en dat berichten die zijn binnengekomen na het in beslag nemen van een telefoon of computer ook in de strafzaak mogen worden gebruikt.

De internetconsulatie loopt tot 26 augustus 2019. De regeling raakt vooral het OM, de politie, de rechtspraak, de advocatuur, verdachten van een strafbaar feit en direct belanghebbenden (zoals nabestaanden en slachtoffers) – zodat verwacht kan worden dat vertegenwoordiger van deze ketenpartners op de Innovatiewet Strafvordering zullen reageren.

 

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten.

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl